Logg inn

Søk om støtte fra gavefondet innen 31. januar

Lag og foreninger med dugnadsånd og engasjement til å gjøre hverdagen bedre for andre er det heldigvis mange av i Karmøy. Som lokalsamfunn er vi helt avhengige av disse som er med på å skape og drive.

Hvert år setter banken deler av sitt overskudd til et gavefond. Lag og foreninger som har sitt virke i Karmøy kan søke om støtte fra fondet.

Til toppen