Logg inn

Egenkapitalbevis som er utstedt av Skudenes & Aakra Sparebank er omsettelige på lik linje med aksjer og andre verdipapirer.

Bli medeier i banken!

I løpet av våren gjennomfører vi en ny emisjon i banken. Tegningsretter gis til eksisterende eiere, men du kan også kjøpe tegningsrettigheter.

En tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt nye egenkapitalbevis i emisjonen.

Vil du bli medeier kan du tegne deg for egenkapitalbevis i tidsrommet 9. – 27. april.

Les mer og tegn deg

Til toppen