Gå til sideinnhold
Hjem / Nyheter / Mars ble en ny svært bra måned for internasjonale aksjer
Illustrasjon av utvikling i form av røde og grønne grafer

Mars ble en ny svært bra måned for internasjonale aksjer

Verdensindeksen omregnet til norske kroner var opp 16,5% i 1. kvartal! Til forskjell fra de andre månedene hittil i år fikk også norske aksjer være med på oppturen i mars. Oslo Børs steg rundt 5%, etter at blant annet oljeprisen viste styrke.

Hva kommer den utbredte optimismen fra?

Jo, de ledende indikatorene ser mye bedre ut. De fleste innkjøpssjefsindeksene (PMI) er opp siste tre måneder, innenfor serviceindustrien alle vi følger! Arbeidsmarkedet er fortsatt stramt, og selv om det tar tid å få inflasjonen ned, så går det – hovedsakelig – riktig vei. Men som ikke dette var nok – sentralbankene sier de vil – og ventes å – kutte rentene utover i året. Et skikkelig «gullhårscenario» sprer seg ut foran oss med andre ord. Og all snakk om potensialet for en «myk landing» har blitt erstattet av «ingen landing». Bakom lurer jo også kunstig intelligens, og håpet om at aksjene som gir kunstig intelligens sin datakraft skal fortsette å skinne, og at den kunstige intelligensen også skal gjøre at vi blir mer produktive og rikere, og ikke så bundne av kapasitetsbegrensningene (som kan gi prisøkninger).

Er det grunnlag for optimismen? Ja, det går mye bedre enn fryktet bare for noen måneder siden. Samtidig er det underliggende store strukturelle problemer i de fleste vestlige demokrati. De fleste av våre venner og allierte (land) kjører svært store budsjettunderskudd.

Eldrebølgen gjør at pålagte utgifter vil øke drastisk fremover

Potensiale for å balansere budsjettene er dermed små – USA ventes å kjøre budsjettunderskudd på 7-8% hvert år dette tiåret! Offentlig gjeld vil øke drastisk, og rentebetaleringer som andel av offentlig sektors inntekter vil stige, noe som igjen vil få snøballen til å rulle – i gal retning.

Derfor leter investorene etter alternative til det gammeldagse pengesystemet, som er i ferd med å undergrave seg selv. De finner det i Bitcoin, i gull og andre råvarer (som ikke representerer fossil energi), og i aksjer som synes løsrevet fra global vekst, renteføtter og økonomiske begrensninger (Magnificent-7!).

Men samtidig som USA i veldig stor grad fronter vestlige lands gjeldsakkumulering, har USA per i dag relativt lite offentlig gjeld, og USD og amerikanske eiendeler framstår som en trygg havn. Derfor stiger USD, sammenlignet med de fleste andre lands valutaer, men ikke mot gull og bitcoin. Også mot den norske kronen, som understøttes av et 18 000 mrd. stort oljefond og budsjettoverskudd på 20%! Pussig? Ja!

Hvordan vil de ende?

Mest sannsynlig med høyere prisvekst og høyere nominelle renter enn vi har vært vant til de siste tiårene. Men det er ikke sikkert realrentene blir veldig høye – for det har ingen stater (bortsett fra Norge, Sveits og Danmark) råd til. Og nokså høy nominell BNP-vekst, og nokså lave realrenter er et brukbart scenario for særlig sykliske aksjer, om ikke inflasjonen da tar helt av.

Av Petter Slyngstadli, analysesjef Norne Securities

Gi oss tilbakemelding