Gå til sideinnhold
Hovedkontor Åkrehamn utvendig i kveldslys

Investorinformasjon

Banken offentliggjør finansielle rapporter dagen etter avholdt styremøte / generalforsamlingsmøte. De finansielle rapportene fra banken blir lagt ut på Oslo Børs sin nyhetstjeneste (Newsweb), og på bankens nettsider.

Det blir offentliggjort følgende informasjon i 2022:

  • Regnskap Q4 2021: 1. mars (styrets godkjennelse)
  • Regnskap Q4 2021: 10. mars (generalforsamlingens godkjennelse)
  • Regnskap Q1 2022: 10. mai
  • Regnskap Q2 2022: 12. august
  • Regnskap Q3 2022: 31. oktober
  • Regnskap Q4 2022: spesifiseres nærmere

Bankens egenkapitalbevis – utbytte i 2022

Utbytte i 2022, med bakgrunn i årsresultatet i 2021, er 7,00 kroner per egenkapitalbevis.

Utbetaling av utbytte vil bli overført til konto den 22. mars 2022.

Det er bankkontoen som er registrert på eierens VPS-konto som vil motta utbyttet.