Gå til sideinnhold
Hjem / Tips og råd / Fordeling av arv og livsforsikring
Par som holder hender

Fordeling av arv og livsforsikring

En av fem nordmenn vet ikke hvem som arver dem, og ni av ti har heller ikke laget et testament.

Dette viser en undersøkelse fra Norstat gjennomført for Frende. Det er lurt å ta tak i hva som skjer med arv og økonomi, før det er for sent.

Familiekonflikter og sterke følelser er ikke uvanlig ved et arveoppgjør. Et uventet dødsfall som følge av brå sykdom eller ulykke kan også gjøre tragedien enda vanskeligere å håndtere. Samtidig må noen skaffe oversikt over gjeld, eiendom og verdier som skal fordeles mellom ektefelle eller samboer, barn og slekt.

Livsforsikring gir økonomisk trygghet

For de fleste er det viktig å sikre de som står oss nær. En livsforsikring er en slik økonomisk trygghet, som gir utbetaling av en avtalt forsikringssum den dagen du dør. Det fine med livsforsikring er at du selv kan bestemme hvem som skal få pengene. Dette kaller vi begunstigelse. Du kan velge å begunstige flere, som både samboer, barn, en organisasjon eller en stiftelse. 

Hva er begunstigelse?

Livsforsikring gir utbetaling av en avtalt forsikringssum den dagen du dør, hvor du bestemmer hvem som skal få pengene. Dette er begunstigelse. Ved brudd og skilsmisser er det ekstra lurt å passe på at du har oppdatert hvem som er begunstiget. 

Slik er rekkefølgen for utbetaling fra livsforsikringen:

  1. Om du begunstiger noen, så går pengene til den eller de du har begunstiget
  2. Om du ikke begunstiger noen, så går pengene til ektefelle
  3. Hvis du ikke har ektefelle, så følger utbetalingen arveloven og testament

For å sikre utbetaling fra en livsforsikring til en samboer, må dere altså begunstige hverandre. Dette er fordi samboere har begrenset arverett, og livsforsikring er dermed ekstra viktig. Arveloven ser vi mer på i neste del av artikkelen. 

Hvem får hva når arven skal fordeles etter arveloven?

Arveloven gir klare føringer på hvem som får hva. Arven etter deg blir fordelt i en bestemt rekkefølge. Har du ektefelle og barn (og barnebarn), går verdier til dem. Hvis du ikke har barn eller ektefelle, går verdiene til foreldrene dine eller søsken hvis foreldrene ikke lever lenger. Og har du ikke foreldre eller søsken, så går verdiene dine til besteforeldre, tanter/onkler og søskenbarn.

Reglene om ektefeller og barn sine rettigheter står sterkt, og minstearven til dem kan ikke begrenses i et testament.

Jo mer som er avtalt og avklart på forhånd, jo mindre krangel og konflikt når det er tid for arv. Det et testament kan gi deg, er fleksibilitet til å styre deler av det du etterlater deg slik du vil, spesielt om du har en stor formue og verdier som skal fordeles mellom mange familiemedlemmer.

I denne artikkelen tar vi ikke hensyn til arvelovens regler ved skifte og uskifte, det kan du lese mer om på regjeringens hjemmeside.  

Kilde: Frende

Gi oss tilbakemelding