Gå til sideinnhold
Hjem / Forsikre / Liv og helse / Livsforsikring
Diverse-til-nye-nettsider-15

Livsforsikring

Sikre dine nærmeste økonomisk hvis det verste skulle skje. Livsforsikring gir de etterlatte viktig økonomisk trygghet.

Dekker alle dødsårsaker

Vår livsforsikring er enkel og god. Det er godt å vite den dagen den trengs.

Mest fornøyde kunder

År etter år viser undersøkelser at vi har svært fornøyde kunder.

Gjelder over hele verden

Vår forsikring dekker deg uansett hvor i verden du bor.

Bør du ha livsforsikring?

En livsforsikring vil kunne være med å skape en økonomisk trygghet for dine etterlatte om du skulle falle bort. Dette er spesielt viktig om du har ektefelle, samboer eller barn.

Reidun Nordberg

Snakk med oss om forsikring

Spørsmål og svar om forsikring

Hvorfor bør jeg kjøpe livsforsikring?

Livsforsikring, også kalt dødsfallsforsikring, skal sikre dine etterlatte om du skulle falle fra. Mange kjøper en slik livsforsikring for å sikre økonomisk trygghet og sikkerhet. Forsikringen vil hjelpe de etterlatte til å beholde huset, gi mulighet til å betale ut arvinger, gi økonomisk frihet for barna og til å håndtere løpende utgifter.

Det er tungt nok å miste noen vi er glad i. Det blir ekstra tøft å måtte forholde seg til økonomiske utfordringer på toppen.

Vi råder våre kunder til å ta kontakt med en rådgiver hos oss. De kan hjelpe deg å se hvilke økonomiske konsekvenser det får dersom en av dere skulle falle fra. 

Hva er viktig å tenke på når jeg skal velge forsikringssum for livsforsikring?

Relevante stikkord er inntekt, formue, gjeld, barn, særkullsbarn, ektefelle, samboer, særeie og alder. Det å vite at dine nærmeste har råd til å beholde huset, andre eiendeler de ønsker å ha og at de har råd til å skifte (arv), er elementer som bør vurderes i en slik samtale. 

Hvem får utbetaling fra en livsforsikring?

Har du opprettet en begunstiget, som betyr å navngi hvem som skal få utbetalingen, går pengene til vedkommende, eller til flere begunstigede.

Vil du at en samboer eller partner skal få en eventuell erstatning, må vedkommende meldes inn som begunstiget.

Hvis du ikke har begunstiget noen og ikke har en ektefelle vil forsikringssummen tilfalle arvinger etter loven. 

Kan jeg bestemme hvem som skal få utbetalingen fra en livsforsikring?

Ja, du kan selv bestemme hvem utbetalingen skal gå til. Dette kan du gjøre gjennom en begunstigelse. Da navngir du hvem som skal få utbetalingen når du oppretter forsikringen. Hvis du ønsker å etablere en begunstigelse etter at forsikringen er etablert kreves det en skriftlig fullmakt. 

Jeg har livsforsikring gjennom jobben – trenger jeg da noe mer?

Du er heldig som har en livsforsikring gjennom jobben. Sjekk først at denne dekker mer enn ulykke, og at den også dekker deg på fritiden. Sjekk deretter forsikringssummen du er dekket for, slik at du vet hva som blir utbetalt. Sjekk også hvem utbetalingen går til hvis du skulle falle fra.

Hør gjerne med en rådgiver om du bør være forsikret for mer. I så fall kan du kjøpe forsikring i tillegg til den du har gjennom jobben

Hvem kan kjøpe livsforsikring?

Personer mellom 18 og 70 år kan kjøpe livsforsikring. 

Hva er minimum og maksimum forsikringssum for livsforsikring?

Summen du kan forsikre deg for strekker seg fra 100 000 kroner til maksimalt 10 millioner kroner. 

Gi oss tilbakemelding