Gå til sideinnhold
Hjem / Livet ditt / Juridiske avtaler / Fremtidsfullmakt
Aina rådgiver kontor

Fremtidsfullmakt

Nå kan du enkelt, trygt og rimelig opprette en fremtidsfullmakt hjemme fra sofaen. Du slipper å besøke en advokat. Tjenesten oppretter du gjennom vår samarbeidspartner, Justify.

Prøv gratis og uten forpliktelser. Alle dine valg blir lagret underveis.

Hva er en fremtidsfullmakt?

Ingen vet hvordan fremtiden blir. Hvis du blir dement, får en alvorlig sykdom eller sinnslidelse vil du ha behov for hjelp. Med en fremtidsfullmakt sikrer du hvem som skal ivareta dine interesser og handle på dine vegne, den dagen du ikke lenger klarer det selv.

Fremtidsfullmakt er et alternativ til vergemål. Det er helt frivillig og en privatsrettslig ordning.

Dette får du gjennom tjenesten

  • Hjelp til å bestemme hvem som skal ivareta dine ønsker.
  • Orden på økonomiske forhold, som salg av eiendom og forskudd på arv.
  • Mulighet for å legge inn personlige ønsker. Hvordan vil du bo, ønskede opplevelser og turer og annet.
  • Tilgang til Min Side. Her kan du gjøre endringer og tilpasninger. Du har alltid tilgang til din egen fremtidsfullmakt.
  • Prisen for tjenesten inkluderer 12 måneders abonnement. Du kan prøve tjenesten gratis og betale når du er klar til å fullføre.

Gjør trygge valg

Du bruker et selvbetjent verktøy som hjelper deg hvert steg på veien.

Vent på kvalitetssjekk

En advokat ser gjennom fremtidsfullmakten og kvalitetssikrer den.

Signer dokumentene

En ferdig pakke kommer i posten til deg. Fremtidsfullmakten må signeres med to vitner.

Trygt lagret

Når dokumentene er opprettet og signert, blir de trygt og sikkert lagret. Både fysisk og digitalt.

Pris: 2.990

Alt dette er inkludert:

  • Juridisk kvalitetskontroll
  • Tilgang og veiledning for fullmektigene
  • Fri endring i 30 dager
  • Sikker lagring av dokumentene – livet ut

Spørsmål og svar om fremtidsfullmakt

Hvem bør vurdere å opprette fremtidsfullmakt

Alle som ønsker å bestemme selv hvordan sine interesser skal bli ivaretatt av noen som de stoler på, bør vurdere å opprette en fremtidsfullmakt. Fremtidsfullmakten vil aktiveres dersom du ikke lengre er i stand til å ta vare på deg selv på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helse.

Alternativet til en fremtidsfullmakt er at det offentlige utpeker en verge til å ivareta dine interesser.

Hvem kan opprette fremtidsfullmakt?

Du må ha fylt 18 år og ha evne til å forstå betydningen av å opprette en fremtidsfullmakt. Det betyr at du må opprette fullmakten mens du enda har full forståelse for innholdet i fullmakten. Så lenge du har denne forståelsen, kan du også trekke tilbake en opprettet fremtidsfullmakt eller oppdatere innholdet i fremtidsfullmakten fra Min side.

Hva bør en fremtidsfullmakt inneholde?

Det er du selv som bestemmer hva din fremtidsfullmakt skal regulere. Fullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, eller den kan begrenses til nærmere angitte forhold, som salg av bolig, betaling av regninger og utdeling av gaver.

Med Justify får du mulighet til å lage en fremtidsfullmakt som passer dine behov.

Hva gjør jeg etter at fremtidsfullmakten er opprettet?

Når dine valg i fremtidsfullmakten er juridisk kvalitetssikret, vil du få tilsendt en dokumentpakke til signering. Når signaturer er på plass fra deg og vitner, sender du dokumentpakken i retur med den vedlagte og ferdigfrankerte returkonvolutten.

Justify vil ta vare på originalen og du vil se en kopi på Min side, slik at du alltid har fullmakten lett tilgjengelig.

Når trer fremtidsfullmakten i gang?

Fremtidsfullmakten trer i kraft når en lege har bekreftet at fullmaktsgiver ikke er i stand til å ivareta sine interesser innenfor de områdene som omfattes av fullmakten, og dette skyldes demens eller varig svekket helse.

Det anbefales å be Statsforvalteren om en attest som stadfester at fremtidsfullmakten er trådt i kraft etter at legeerklæring er innhentet. En slik attest fra Statsforvalteren er et krav fra Kartverket for å selge eiendom. Justify vil gi fullmektig veiledning til hvordan en skal gå frem overfor Statsforvalteren dersom dette blir aktuelt.

Hva bør jeg tenke på før jeg oppretter en fremtidsfullmakt?

Om du oppretter fremtidsfullmakt gir du andre fullmakt til å representere deg når du ikke lenger er i stand til det selv. Du bør derfor tenke nøye gjennom hvem som bør representere deg. Det er viktig at du har tillit til den som får fullmakt, og at du kan stole på at dine interesser blir ivaretatt.

Din nærmeste familie kan være interessert i hvem som blir din representant i fremtiden. For å unngå senere konflikter og mistillit fra familiemedlemmer er det lurt å diskutere innholdet i fremtidsfullmakten og hvem som bør oppnevnes som fullmektig med dine nærmeste.

Vær bevisst på risikoen for at fullmektigen kan misbruke sin stilling. Det er en trygghet å ha andre som kan følge med i bruken av fullmakten.

Husk at en fremtidsfullmakt kan trekkes tilbake så lenge du er i stand til å ivareta egne interesser.

Hva er forskjellen på å opprette en disponent og en fremtidsfullmakt?

Ved en fremtidsfullmakt kan du bestemme at en person skal få disposisjonsrett til konto enten fra opprettelse, en bestemt dato eller i fremtiden. Det er strenge krav til opprettelse ettersom fullmakten er ment å gjelde i tiden fra du ikke lenger kan ivareta egne interesser. En fremtidsfullmakt kan videre regulere andre forhold enn disposisjonsrett på konto. Det er likevel praktisk at dette ofte inngår i fullmakten.

En disposisjonsrett på konto gjelder fra opprettelse og inntil videre. Med disposisjonsrett gis en person tilgang til konto og kan gjennomføre betalingstransaksjoner tilsvarende som eieren av konto. En disposisjonsrett på konto, vil som utgangspunkt fortsette å gjelde også etter du ikke lenger kan ivareta egne interesser. Disposisjonsretten begrenses likevel til dagligdagse disposisjoner, som innkjøp av mat og betaling av regninger. Opprettes det vergemål eller en fremtidsfullmakt som regulerer disposisjonsrett på konto går disse foran.

Vi anbefaler

Velg selv hvem som skal ta vare på dine interesser når du ikke klarer det selv.

Digital kontrakt

Opprett kontrakten digitalt med god veiledning undervies.

Kvalitet

Kontrakten blir gjennomgått og kvalitetssikret av advokat.

Andre tjenester fra vår partner Justify

Tjenesten er levert i samarbeid med vår samarbeidspartner på juridiske digitale tjenester:

logo Justify

Gi oss tilbakemelding