Gå til sideinnhold
Logg inn
Publisert:

Hvem kan søke?

Lag og foreninger som har sitt virke i Karmøy kommune kan søke om midler til:

  • Aktiviteter/arrangement, utstyr og/eller ordinær drift
  • Aktiviteter/arrangement som når ut til en stor interessegruppe og er åpne for publikum
  • Tiltak som gjør forholdene trivelige i nærmiljøet
  • Tiltak for barn og unge.

Saksbehandlingen

Det er bankens generalforsamling som treffer avgjørelse om, og hvor mye som skal utdeles hvert år. Dette gjøres i forbindelse med generalforsamlingens behandling av bankens regnskap.

  • Generalforsamlingen har delegert behandlingen av mottatte søknader til styret og administrasjonen.
  • Lag og foreninger som har tilhørighet til Karmøy kommune vil bli prioritert.
  • Lag og foreninger som har sponsor/samarbeidsavtale med banken vil normalt ikke tildeles gavemidler.
  • Landsdekkende organisasjoner vil bare unntaksvis tildeles gavemidler.

Søknadsskjema kan fylles ut elektronisk via skudeaakra.no eller skrives ut som pdf og leveres ferdig utfylt i banken.

Til toppen