Gå til sideinnhold
Hjem / Spare / Spare i aksjer og fond
syklist sett ovenfra på burmaveien

Spare i aksjer og fond

Rentefond eller aksjefond? Kanskje en kombinasjon. Fondssparingen kan tilpasses deg, din ønsket risiko og ditt mål.

Start spareavtale i fond og vinn 10.000 kroner!

Alle spareavtaler som blir opprettet i fondsportalen vår, er med i en kvartalsvis trekning av 10.000 kroner i fondsandeler.

Rådgiver Birgith i miljø

Slik blir du med i trekningen av 10.000 kroner

Du kan enkelt selv opprette spareavtale via nett- og mobilbanken. Den månedlige sparingen kan stoppes eller endres når som helst.

Ønsker du at vi skal opprette spareavtalen for deg heller?

Så enkelt oppretter du spareavtale i fond:

  1. Gå til fond og aksjer i mobilbank eller nettbank
  2. Klikk på administrer dine fond og aksjer. Da kommer du inn i fondsportalen til Norne, vår samarbeidspartner.
  3. Scroll ned til ‘Opprett ny spareavtale’.
  4. Følg steg-for-steg. Du velger selv hvilken konto som skal belastes og hvilken dag det skal skje.

Regler for konkurransen

  • Du må være kunde med konto i Skudenes & Aakra Sparebank.
  • Du må ha fast månedlig sparing.
  • Sparebeløpet må være mellom 250 kroner og 10 000 per måned.
  • Vinneren får fondsandeler for 10 000 kroner i det fondet han / hun har startet sparing i.
  • Trekning foretas kvartalsvis av Norne.
  • Trekning skjer på personnummer og ikke på antall etablerte spareavtaler.

Vokser over tid

Mulighet for god avkastning og risikospredning.

Ingen bindingstid

Sett inn penger når du har mulighet. Ta dem ut når du trenger.

Vi anbefaler

Spar litt hver måned. Ha is i magen når kursene faller. Kjøp gjerne litt mer når kursene er lave.

Hein Mangor Hemnes

Noe du lurer på, eller trenger hjelp med angående aksjer og fond?

Sparekalkulator

Spørsmål om sparing

Hva er en aksjesparekonto?

En aksjesparekonto er en konto hvor du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond skattefritt. Gevinster blir ikke skattlagt og det gis ikke fradrag for tap så lenge verdien holdes inne på kontoen. Du kan når som helst ta ut innskutt beløp skattefritt.

Du kan ha flere ASK-kontoer om du ønsker. Det kan være hensiktsmessig dersom du vil skille mellom sparing til pensjon, til barn- og barnebarns fremtid eller til en ny båt.

Du får enkelt tilgang til ASK-kontoen(e) dine i nettbanken.

Kan jeg gi aksjesparekonto i gave?

Som verge kan du spare i egen Aksjesparekonto for så å gi sparepengene i gave til barnet. Husk at dersom du skal gi en Aksjesparekonto i gave til en mindreårig er det viktig at du fyller ut et gavebrev. Dette er blant annet viktig for at midlene skal kunne unntas Overformynderiets forvaltning. Kontakt oss for mer informasjon.

Kan jeg flytte en aksjesparekonto til eller fra Skudenes & Aakra Sparebank?

Du kan enkelt flytte aksjesparekonto til eller fra tilbyderne av  aksjesparekonti.

Hva er et aksjefond?

Et aksjefond er et verdipapirfond som skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i minst 16 ulike aksjeselskaper, men normalt er antall enkeltselskaper høyere. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap og et aksjefond kan kjøpe og selge aksjer basert på egne vurderinger. Ved å eie flere ulike selskaper oppnår fondet god risikospredning.

Hvor mye kan man ta ut før det utløser skatt?

På aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å betale skatt på gevinster så lenge gevinsten beholdes på aksjesparekontoen. Det vil kun være uttak som overstiger det innbetalte beløpet som regnes som skattepliktig inntekt. Skattepliktig uttak beskattes som aksjeinntekt etter gjeldende satser. Fradrag for eventuelt tap kan først kreves ved opphør av kontoen. Har du eventuelt utbytte på investeringene dine vil dette bli skattlagt løpende. Gevinst beskattes som kapitalinntekt.

Et eksempel:

Anta at du har kjøpt aksjefond for 100 000 kroner. Verdien stiger deretter til 120 000 kroner. Da kan du ta ut 100 000 kroner uten at dette utløser noen gevinstbeskatning. Du må først betale skatt når du tar ut mer enn det beløpet du har satt inn.

Gi oss tilbakemelding