Gå til sideinnhold
Hjem / Tips og råd / Månedskommentar desember 2023 fra Norne Securities
Illustrasjon av utvikling i form av røde og grønne grafer

Månedskommentar desember 2023 fra Norne Securities

Oslo Børs’ hovedindeks steg «fattige» 0,2% I desember, og endte året opp 9,9%. Både verdensindeksen og USA steg nesten 5% i desember. Den amerikanske teknologibørsen Nasdaq steg nesten 6% og var opp 45% gjennom 2023. Et overraskende bra år for aksjer!

Samtidig så vi også et kraftig rentefall i 4. kvartal. «Verdens viktigste rente» som den gjerne kalles, renten på amerikanske ti års statsobligasjoner, falt fra rundt 5% i oktober til 3,8% mot slutten av desember. Den tyske tiåringen falt også med 100 basispunkt til under 3%, mens den norske har falt fra ca. 4% til rundt 3,20%. Bloombergs globale obligasjonsindeks steg med 5,7% i 2023, men steg med hele 8,1% i 4. kvartal.

Årsakene til det kraftige rentefallet, som åpnet for kraftig oppgang i både aksjekurser, gullpris og kryptovaluta(!), var FEDs «pivot»: At den amerikanske sentralbanken gikk fra å signalisere flere rentekutt, til at de i høst betraktet seg ferdig og åpnet opp for rentekutt inn i 2024.

Muligens feilberegnet Powell sitt publikum eller sin evne til å «verbalt intervenere» i obligasjonsmarkedene, men det er lite i realøkonomien som tilsier at rentene skal såpass kraftig ned, og at man skal få de 150 basispunktene med rentekutt markedet forventer i 2024. Riktignok har inflasjonen kommet bra ned i USA, i november var den på 3,1% og det meste skyldes «housing» – husleier – som er vanskelig å måle.

Men arbeidsmarkedet er fortsatt veldig sterkt, lønnsveksten holder seg høy, og en eventuell resesjon virker fortsatt å være en god stund unna.

I Norge satte man opp renten i desember

– det var overraskende for mange. Men også her hjemme virker husholdninger og bedrifter motstandsdyktig mot økte renter. Selv om kredittveksten er lav, er det absolutt ingen dramatikk i boligprisene, som steg både i desember (sesongjustert) og i 2023. Sysselsettingen er høy, eksportinntektene rekordhøye og inflasjonen i Norge er faktisk fortsatt altfor høy, med en «headline» vekst på 4,8% år/år i november, og kjerneprisvekst på 5,8%! Norges Bank venter at konsumentprisene vil holde seg over 4% i 2024 og at lønnsveksten blir på 5%. I Norge har vi mer eller mindre det samme rentenivået som i Europa. Her sliter imidlertid industrien med høye energipriser (som vi kan kjenne oss igjen i), men også lav internasjonal etterspørsel og svak konkurranseevne. Ledigheten er fortsatt betydelig under de nivåene vi har sett tidligere dette millenniet, men BNP-tallene og sentimentundersøkelsene peker mot en vekst rundt eller lavere enn 0.

Den europeiske sentralbanken bør kutte rentene i 2024, også fordi inflasjonen har kommet kraftig ned. I november var inflasjonen i Eurosonen nøyaktig halvparten av den norske, 2,4%

Kina overrasker med relativt sterke økonomiske nøkkeltall

2023 var skuffende i Kina, og gjenhentingseffektene etter pandemien ble mindre enn ventet. 2024 kan kanskje overraske på den positive siden, dersom man også fra styresmaktene legger til rette for vekst og investeringer.

Av Petter Slyngstadli, Analysesjef Norne Securities

Gi oss tilbakemelding