Gå til sideinnhold
Hjem / Tips og råd / Foreldrehjelp til boligkjøpere
Rådgiver i bank forklarer til ektepar

Foreldrehjelp til boligkjøpere

Foreldrene er barnas beste rollemodeller. Lær barna gode økonomiske vaner så er de bedre rustet til å håndtere egen personlig økonomi.

Oppsparte penger er den beste starten når ungene er blitt voksne og skal kjøpe sin egen bolig.

Ta stilling til om du skal spare i barnets navn eller i ditt eget

I hvilket navn skal jeg spare?

Før du starter sparingen må du ta stilling til om du skal spare i ditt eller barnets navn. Det er fordeler og ulemper knyttet til begge alternativene.

Som verge velger du selv om du skal spare i ditt eget eller i den umyndiges navn.

Hvorfor bør jeg spare i barnets/umyndiges navn?

Fordeler:

 • Sparepengene er sikret barnet ved foreldres eller vergers skilsmisse, død eller konkurs.
 • Interessant og lærerikt for barna å følge sin «egen» sparing.
 • All handel på vegne av personer under 18 år må sendes inn skriftlig hvilket sikrer god dokumentasjon.

Ulemper:

 • Hvis sparingen står i barnets navn, bestemmer barnet over pengene når han/hun er blitt 18 år.
 • Hvis barnet får en formue som overstiger 4 G reduseres eventuelle utdanningsstipend fra Lånekassen, les mer om dette på Lånekassen sine hjemmesider.
 • Hvis barnet får en formue som overstiger 2 G, skal statsforvalteren være med på å bestemme hvordan barnets sparepenger forvaltes. Vergen/giver kan ta forbehold mot statsforvalterens medbestemmelsesrett i et gavebrev. Forbeholdet må gis skriftlig ved sparingens oppstartstidspunkt. Bruk eget skjema og kryss av for dette.
Hvorfor bør jeg spare i foreldrene/givers navn?

Fordeler:

 • Foreldre/verger kan fritt forvalte barnas midler før og etter at barnet har blitt myndig.
 • Du bestemmer på hvilket tidspunkt barnet skal få disponere over sparepengene, og eventuelt til hvilket formål
 • Ved å spare i foreldrenes/verges navn påvirkes ikke barnets mulighet til eventuelle utdanningsstipend fra Lånekassen
 • Enklere å endre sparevalg da oversikt og handel er tilgjengelig i nettbank for alle myndige kunder.

Ulemper:

 • Ved foreldres eller vergers skilsmisse, død eller konkurs inngår sparingen til barnet som midler i boet.
 • Det er ikke arveavgift i Norge, men det er sannsynlig at denne avgiften kan bli innført igjen.

Vurderer du å hjelpe barnet ditt å kjøpe bolig? Dette kan du gjøre på to måter

Kausjon

Å kausjonere betyr at en person stiller sikkerhet (som regel i form av pant i bolig) for en annen sitt lån. Det vanligste er at foreldre, eller tilsvarende nære, kausjonerer for barn slik at de har mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet selv om de ikke har spart opp nok egenkapital.

Når du kausjonerer tar du ett stort ansvar, det innebærer i at du er ansvarlig for den del av lånet som du kausjonerer for, dersom låntaker ikke betaler. Snakk gjerne med oss dersom dere har spørsmål om kausjon eller alternativer til kausjon.

Medlåntaker

Dersom låntaker ikke har tilstrekkelig betjeningsevne, er medlåntaker et alternativ. Det mest vanlige er at foreldre tar opp lån sammen med barnet.

Når du er medlåntaker tar du et stort ansvar, det innebærer at du er ansvarlig for hele lånet sammen med låntakeren. Dersom låntaker ikke betaler, vil du være ansvarlig for å betale.

Medlåntaker bør vurdere om de på et senere tidspunkt ønsker å låne penger fra banken, enten det er for å pusse opp eller kjøpe ny bolig. Å stå som medlåntaker kan begrense ønsket låneopptak dersom man er medlåntaker på et annet lån.

Foreldre bør nøye vurdere ulike alternativer og muligheter før de tar en endelig beslutning.

Det er ikke alltid foreldre har mulighet eller kan bidra med økonomisk støtte. Da finnes det andre muligheter:

1. Startlån fra kommunen. Er du ufør, aleneforsørger eller en kombinasjon av disse så har du muligheter til å få startlån.

2. Leie ut et rom eller deler av boligen.

fire ungdommer i stue

Gi oss tilbakemelding