Gå til sideinnhold
Hjem / Tips og råd / Artikler for bedrift / Aktiv støttespiller i næringslivet
arne a haldorsen

Aktiv støttespiller i næringslivet

Arne A. Haldorsen (73) skiftet bankforbindelse til Skudenes & Aakra Sparebank for å støtte opp det lokale. Han mener at det positive utfallet som medfølgte, ikke hadde vært det samme i dag hvis han hadde valgt en annen bank.

Arne A. Haldorsen er en kjent mann i næringslivet, og har i flere tiår hatt en rekke store roller i bedrifter på Haugalandet. I dag er Haldorsen pensjonist, men han er fortsatt aktiv i mange selskaper bl.a. for Torvastad Arena, HT-Gjerde Norge, Geminor og Vikingstad AS.

Torvastad Arena ble etablert i 2012, med en ambisjon om å drive en flerbrukshall som alle innbyggerne på Torvastad kunne dra nytte av. Målet var å bidra til å gi ungdommen i nærmiljøet en trygg og sunn oppvekst.

Fikk flere tilbud

Planleggingsprosessen av Torvastad Arena startet allerede samme året som selskapet ble etablert. Aksjene i selskapet ble fordelt mellom Torvastad idrettslag, Torvastad KFUK/KFUM og Torvastad Bygdelag.

Haldorsen og de seks andre i styret hadde et ønske om å bygge en større hall enn det kommunen ville bygge, og de trengte dermed hjelp til finansieringen av prosjektet.

For omtrent åtte år siden la styret ut et anbud på Torvastad Arena. Her fikk de tilbud fra fire forskjellige banker.

Ut ifra en totalvurdering fant vi ut at Skudenes & Aakra Sparebank var det beste alternativet for oss. Ikke bare var det et godt tilbud, men det ga også rom for et tettere samarbeid som de andre bankene ikke kunne tilby.

Arne Haldorsen

En god sparringspartner

Prosjektet har tatt lang tid med planlegging, bygging, og nå videre drift. Til tross for dette har Torvastad Arena klart å holde en stabil omsetning på 2-2,5 millioner årlig, og selskapet drives med en brukbar likviditet.

Det at banken kjenner til de lokale bedriftene, er tilstede og bidrar til nærmiljøet, er viktige faktorer for at vi valgte Skudenes & Aakra, sier Haldorsen.

Skudenes & Aakra Sparebank har en sentral rolle i lokalsamfunnet her på Karmøy. Gjennom sitt gavefond gir de en stor del av overskuddet sitt tilbake til lokalsamfunnet. Her kan både lag og foreninger søke midler til aktiviteter, arrangementer, utstyr og ordinær drift.

Haldorsen legger til at slik bankvesenet er bygd opp i dag, blir det bare mer og mer viktig å opprettholde den nære kontakten mellom bank og bedrift. Engasjementet som Skudenes & Aakra Sparebank har for lokalsamfunnet fører også til en kortere beslutningsvei.

Når vi skulle søke spillemidler for arenaen måtte vi ha bankgarantier. Hadde det ikke vært for lokalbanken som ordnet jobben raskt, hadde sannsynligvis denne prosessen stoppet opp.

Arne A. Haldorsen

HT – Gjerde Norge

I 2018 gikk Haldorsen og Trond Kolnes inn i styret i bedriften HT-Gjerde Norge. Siden da har de brukt mye tid på å omstrukturere selskapet og dens organisasjon. Bankskiftet over til Skudenes & Aakra Sparebank, har også hatt mye å si for selskapets vekst.

Dette prosjektet har vært en stor utfordring, forteller Haldorsen om selskapet som bare noen få år tilbake var helt ukjent i Norge. I dag er HT-Gjerde Norge en landsdekkende franchise med 16 franchisetakere rundt om i landet. I tillegg
har de også HT-Gjerde Haugaland, som både er et datterselskap- og en franchise av HT-Gjerde Norge. I 2021 hanket Haldorsen og Kolnes inn Bjørn Schulz, som nå er daglig leder for selskapet.

Løsninger som gir økonomisk fordel

Schulz er opprinnelig fra Sverige, men er godt integrert her på Karmøy. Over tid har han ikke bare fått norsk statsborgerskap og bunad, han har også begynt å snakke smått Torvastaddialekt. Tidligere jobbet han som daglig leder i Karmsund Certification, og han har en lang og bred kompetanse innen forretningsutvikling, videre vekst og lønnsomhet.

bjorn shultz

Vårt fokus er å opplyse markedet om at et gjerde ikke bare er et gjerde, og at det finnes gode løsninger som gjør at gjerdet holder lengre, står bedre, tåler mer, og gir bedre dyrevelferd. Den typen løsninger vi selger skal gi unik varighet og styrke, eller «Longivitate et furtitudo», som det så godt står skrevet på kontorveggen min, sier Schulz.

Forståelse for det lokale

For Schulz har det vært viktig å ha en bank som ikke bare er en «anonym storbank», men som har forståelse for bedriften og hans utfordringer. Det å kunne ha en åpen dialog med en egen rådgiver- og en kjent stemme i telefonen, gjør det enklere for begge parter å sette opp gode strategier som samsvarer med bedriftens ønsker. Noe som er en vinn-vinn situasjon for både bank og kunde.

Skudenes & Aakra Sparebank er ingen stor bank, men det er en god bank med nærhet.

Arne A. Haldorsen

Tekst og foto: Ingrid Elise Eriksen

Gi oss tilbakemelding