Gå til sideinnhold
Hjem / Kontoreklamasjon

Kontoreklamasjon

Hvis du har vært utsatt for svindel som har medført tap på kontoen din kan du søke om kompensasjon.

For å få pengene tilbake, må du sende inn en reklamasjon på overføringene. Vi trenger grundig og god informasjon for å kunne vurdere saken din, så fyll ut all den informasjonen du har. Send gjerne med vedlegg av samtalelogg eller lignende.

Kontoreklamasjon

Fyll ut skjemaet så hører du snart fra oss!

Liste*
Dato
Beløp
Fra kontonr
Kontonr mottaker(hvis kjent)
Navn på mottaker(hvis kjent)
 

Årsak til reklamasjon

Marker det alternativet/-ene som passer best og legg ved relevant dokumentasjon (f.eks. politianmeldelse, kopi av e-post/SMS, kontoversikt e.l.)
For at vi skal kunne gjøre en riktig vurdering av reklamasjonen din ber vi deg gi en nøyaktig beskrivelse av hva som har hendt, med tidsangivelse.
Legg ved relevant dokumentasjon (f.eks. politianmeldelse, kopi av e-post/SMS, kontoversikt e.l.)
Max. file size: 50 MB.

Øvrige opplysninger

Samtykke og erklæring

Informasjon behandling av personlige opplysninger: For at vi skal kunne behandle denne reklamasjonen kan det være nædvendig å dele opplysninger som gis i denne forbindelse og som ellers er registret i banken, med andre banker i Norge og utlandet og til samarbeidspartnere, i forbindelse med saken og dens opplysning. Erklæring vedrørende ikke godkjente transaksjoner: Jeg bekrefter at transaksjonen(ene) jeg reklamerer på ikke er foretatt av meg. Jeg bekrefter at opplysningene jeg har gitt over er korrekte. Dersom jeg etter tilbakeføring av beløpet(ene) omfattet av denne reklamasjonen erkjenner ansvar for transaksjonen, eller det senere blir avgjort i Finansklagenemnda eller domstol at jeg er ansvarlig for beløpet, er jeg kjent med at banken kan foreta retting ved å gjenbelaste kontoen min. Jeg er kjent med mulig ansvar ved å gi uriktig opplysninger til banken. Jeg er klar over og godkjenner at dette dokumentet kan overleveres til politiet for å hjelpe dem i deres undersøkelser av saken, samt at dokumentet kan benyttes som bevis i en eventuell rettsak.
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Gi oss tilbakemelding