Gå til sideinnhold
Hjem / Kontoreklamasjon

Kontoreklamasjon

Hvis du har vært utsatt for svindel som har medført tap på kontoen din kan du søke om kompensasjon.

For å få pengene tilbake, må du sende inn en reklamasjon på overføringene. Vi trenger grundig og god informasjon for å kunne vurdere saken din, så fyll ut all den informasjonen du har. Send gjerne med vedlegg av samtalelogg eller lignende.

Kontoreklamasjon

Fyll ut skjemaet så hører du snart fra oss!

Liste*
Dato
Beløp
Fra kontonr
Kontonr mottaker (hvis kjent)
Navn på mottaker (hvis kjent)
 

Årsak til reklamasjon

Marker alternativene som passer best og legg ved relevant dokumentasjon (for eksempel politianmeldelse, kopi av e-post, SMS, kontooversikt eller lignende).
For at vi skal kunne gjøre en riktig vurdering av reklamasjonen din ber vi deg gi en nøyaktig beskrivelse av hva som har hendt, med tidsangivelse.
Legg ved relevant dokumentasjon (for eksempel politianmeldelse, kopi av e-post, SMS, kontooversikt eller lignende)
Max. file size: 50 MB.

Øvrige opplysninger

Samtykke og erklæring

Informasjon om behandling av personlige opplysninger:

For å behandle denne reklamasjonen kan det være nødvendig å dele opplysninger med andre banker i Norge og utlandet og til samarbeidspartnere. Opplysninger som kan deles er gitt i denne saken eller gjennom ditt kundeforhold i Skudenes & Aakra Sparebank.

Erklæring angående ikke-godkjente transaksjoner: Jeg bekrefter at transaksjonen(e) jeg reklamerer på ikke er foretatt av meg og at opplysningene jeg har gitt over er korrekte.

Får jeg urettmessig penger tilbake, for eksempel ved at jeg på et senere tidspunkt erkjenner ansvar for transaksjonen eller blir ansvarliggjort ved avgjørelse i Finansklagenemnda eller domstol, er jeg kjent med at banken kan foreta retting ved å tilbakeføre beløpet fra kontoen min.

Jeg er kjent med mulig ansvar ved å gi uriktig opplysninger til banken. Jeg er klar over og godkjenner at dette dokumentet kan overleveres til politiet for å hjelpe dem i deres undersøkelser av saken, samt at dokumentet kan benyttes som bevis i en eventuell rettsak.
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Gi oss tilbakemelding