Gå til sideinnhold
Hjem / Forsikre / Liv og helse / Ulykkesforsikring
Diverse-til-nye-nettsider-17

Ulykkesforsikring

Sikre deg økonomisk ved ulykker. Du velger selv om du vil være dekket på fritiden, på jobben – eller begge deler.

Dekker ved varig sakde

En ulykke kommer brått og kan ramme alle. Unngå økonomisk katastrofe.

Øyeblikkelig hjelp

Ring 55 15 36 00. Vi hjelper deg når som helst, hele døgnet.

Trygt skadeoppgjør

Vi er der når du trenger oss som mest.

Dette dekker vår ulykkesforsikring

I Frende kan du velge mellom fire forskjellige ulykkesdekninger. Disse er uavhengige av hverandre og du kan velge en eller flere av forsikringene. 

Har du en jobb der en hånd- eller finger skade kan få store konsekvenser (lege, musiker, arkitekt osv)? Vi har egen forsikring mot faginvaliditet.

Torill Solvig olsen

Snakk med oss om forsikring

Spørsmål og svar om forsikring

Hvorfor trenger jeg ulykkesforsikring, jeg har jo ulykkesdekning på min reiseforsikring?
  • Ulykkesforsikringen gjelder over hele verden, hele tiden. Dekningen du har gjennom reiseforsikringen din gjelder ikke når du er hjemme.
  • Gjennom ulykkesforsikringen kan du selv velge sum. Dekningen gjennom reise har begrensninger med tanke på sum.
  • Hvis du både har reiseforsikring og ulykkesforsikring får du utbetaling på begge hvis ulykken skjer utenfor hjemmet. 
Hvis jeg havner i en bilulykke som fører til invaliditet, får jeg da utbetalt ulykkesforsikring i tillegg til ulykkesdekning på bil og reise?

Ja, du får utbetalt ulykkesforsikring på alle disse forsikringene ved en slik hendelse. 

Hvordan fungerer ulykkesforsikring for barn under 16 år?
  • For barn under 16 år gjelder fritidsdekningen hele døgnet. 
  • For barn under 16 år er maksimal forsikringssum ved død 250 000 kroner. 

Gi oss tilbakemelding