Gå til sideinnhold
Hjem / Forsikre / Liv og helse / Uføreforsikring
Diverse-til-nye-nettsider-14

Uføreforsikring

Mange har full kasko på bilen, men ikke på inntekten. Å bli ufør er like ille for økonomien som å totalskade bilen, uten kasko, hvert år frem til pensjonsalder. Tør du å ta sjansen uten forsikring? 

Best på uførepensjon

Uførepensjon gir månedlig utbetaling. Dette er vår beste uføreforsikring.

Du får hele summen

Våre uføreforsikringer gir deg hele forsikringssummen hvis du blir ufør.

Gjelder over hele verden

Vår forsikringer dekker deg uansett hvor i verden du bor.

Uførekalkulator

Uførepensjon

Uførepensjon er en månedlig utbetaling.

Sørg for at du har inntekt selv om du ikke kan jobbe. Du får penger hver måned helt til du blir pensjonist hvis du er minst 50 % sykmeldt. Du kan dermed opprettholde livsstandarden du er vant til. 

Uførekapital med forskudd

Uføre kapital med forskudd kan gi månedlig og engangsutbetaling

Du får en avtalt sum penger som du bruker som du selv vil. Kanskje må du oppgradere boligen din, eller gjøre andre tiltak for å kunne bo hjemme? Uførekapital med forskudd gir inntil 1 % av totalsummen hver måned. Hvis du blir minst 50 % varig ufør etter to år får du resten som et engangsbeløp. 

Reidun Nordberg

Snakk med oss om forsikring

Spørsmål og svar om forsikring

Hvorfor trenger jeg uføreforsikring?

En uføreforsikring skal dekke deler av inntekten din som forsvinner hvis du blir langvarig syk. Få tenker på dette når de er friske og i stand til å gå på jobb. Men i det du er blitt syk, er det for sent å kjøpe forsikring, og den økonomiske situasjonen kan bli svært tøff. 

Er uføreforsikring viktig?

Uføreforsikring er svært viktig for å sikre at du kan opprettholde levestandarden din uten å ta altfor store grep. Selv om du har de beste ordningene gjennom jobben din mister du likevel minst 25 prosent av inntekten. For de aller fleste får dette store konsekvenser, og behovet for en uføreforsikring er dermed stor for folk flest. 

Jeg har uføreforsikring gjennom jobben – trenger jeg da noe mer?

Du er heldig som har en slik god dekning igjennom jobben. Vi vil likevel anbefale deg å ta kontakt med din rådgiver for en prat. Da kan dere se hvilke økonomiske konsekvenser det får å bli syk med ordningen du har gjennom jobben. I beste fall vil du oppleve et inntektsbortfall på 25 prosent, altså en fjerdedel av din inntekt. For de aller fleste vil derfor behovet for en privat forsikring i tillegg være stort om du skulle bli langvarig syk. 

Når bør jeg kjøpe uføreforsikring?

Det er viktig at du kjøper en slik forsikring når du er frisk. Ved kjøp av livsforsikring må du levere en helseerklæring, og det er på kjøpstidspunktet helsen din vurderes. Om den ikke er helt bra, kan du måtte betale en høyere pris på forsikringen. Det kan også være at vi tar en reservasjon (som betyr at vi ikke dekker alle sykdommer/belastninger fordi du allerede har en helsetilstand som medfører større risiko), eller i verste fall avslår den på grunn av helsetilstanden din. Jo yngre du er når du kjøper forsikringen, desto større sjanse er det for at helsen din er god, og at du får kjøpe forsikringen uten pristillegg eller reservasjoner. 

Må jeg være varig ufør for at forsikringen skal utbetales?

Nei, i Frende vil uføreforsikringene komme til utbetaling dersom du har vært minst 50 prosent sykmeldt sammenhengende i 12 måneder. 

Hvordan utbetales forsikringen?

Forsikringen blir utbetalt til deg månedlig. 

Hvordan utbetales forsikringen?

Forsikringen blir utbetalt til deg månedlig. 

Gi oss tilbakemelding