Gå til sideinnhold
Stue med plante, lampe og stor TV-skjerm

Innboforsikring

Beskytt stort og smått du eier mot tyveri og skade – både hjemme og ute i verden. Dette er forsikringen alle må ha.

Alle kan være uheldige

Har TV-en falt i gulvet eller har barna vannet PC-en? Pust med magen.

Du er sikret ved ID-tyveri

150 000 nordmenn har blitt frastjålet sin identitet de siste årene.

Hjelp ved nettmisbruk

Inkludert i innboforsikringen – helt uten ekstra kostnad.

Forsikringen alle må ha

Innbo er alt du har i boligen din som du kan ta med deg når du flytter. For eksempel møbler, TV, klær, bilder og sykkelen. Vi tilbyr innboforsikring fra Frende, og du kan velge mellom standard dekning eller innboforsikring med uhellsdekning. Med uhellsdekning er du dekket hvis TV-en faller i gulvet eller om tingene dine blir skadet under flytting.

Torill Solvig olsen

Snakk med oss om forsikring

Spørsmål og svar om forsikring

Hvem kan kjøpe innboforsikring?

Eier av innboet, ektefelle, samboer eller registrert partner til eieren kan kjøpe innboforsikring. Du må ha norsk personnummer for å kjøpe innboforsikring.

Hvilken forsikringssum bør jeg velge på innbo?

Dette er veldig individuelt og avhenger av størrelsen på din leilighet/bolig, hvor mange personer som bor der og hvilken standard og mengde innbo du har. 

Vi har likevel gjort to anslag under. 

  • Forslag 1 baserer seg på en som bor alene i en toromsleilighet med middels standard. Der anbefales en veiledende forsikringssum på 700 000 kroner. 
  • Forslag 2 baserer seg på en familie på fire personer i et hus med fire rom. Der anbefales en veiledende forsikringssum på 1 270 000 kroner. Dersom det i innbokalkulatoren foreslås en forsikringssum over 1 million, bør man kjøpe innboforsikring med ubegrenset forsikringssum. 

Kilde: Finans Norge

Er uhell dekket på innboforsikring?

Uhell er inkludert om du har kjøpt uhellsdekning i Frende, men ikke på standard innboforsikring. 

Er barn dekket gjennom foreldrene sin innboforsikring?

Ja, forsikringen gjelder for barn som bor hjemme eller som midlertidig bor hjemmefra på grunn av utdanning eller førstegangstjeneste, og ikke har meldt adresseendring i folkeregisteret.

Hvis ungdommen bor på en hybel som blir skadet og det er behov for å flytte, er dette ikke dekket på foreldrenes innboforsikring. Det må kjøpes egen innboforsikring for hybelen for at dette skal være dekket.

Jeg skal flytte. Må jeg endre innboforsikringen min?

Ja, innboforsikringen er knyttet til adressen din. Hvis du skal flytte må du avslutte innboforsikringen din på den gamle adressen, og opprette en ny.

Jeg skal selv flytte innboet mitt til en ny adresse. Er dette dekket på innboforsikringen min?

Hvis du har kjøpt uhellsdekning på innboforsikringen din er du dekket med inntil 100 000 kroner når du flytter. 

Dekkes skaden av hus- eller innboforsikringen?

Alle fastmonterte gjenstander regnes som bygningsdeler, og skade på disse må derfor meldes under hus/bygningsforsikringen. Øvrig innbo og løsøre omfattes av innboforsikringen.

Er sykkelen min dekket av innboforsikringen?

Sykkel og el-sykkel er dekket med 10 000 kroner på innboforsikringen ved tyveri i Norden.

Du kan selv øke erstatningssummen for sykkel til 20 000, 35 000 eller 50 000 kroner. Denne dekningen gjelder på reiser i hele verden. Sykkeldekningen gjelder da for tyveri, men ikke hærverk og andre uforutsette skader.