Gå til sideinnhold
Hjem / Tips og råd / Spar litt hver gang du drar kortet
Småsparing

Spar litt hver gang du drar kortet

Sparing nesten uten å merke det. Slik er småsparing. Hver gang du drar kortet overføres et beløp til sparekontoen.

Kom i gang på 1- 2- 3

Logg inn i nettbanken

Bruk knappen over så kommer du rett til oppsett av småsparing i nettbanken. Velg så Ny avtale. Eller du kan logge inn i nettbanken og velge meny – småsparing.

Velg Ny avtale

Klikk på Ny avtale, velg Småsparing fra nedtrekkslisten og klikk deretter neste.

Sett opp betingelser

  • Fra konto: Velg kontoen du ønsker å opprette Småsparing på. Du vil kun få opp egne konti som det er knyttet kort til.
  • Til konto: Velg kontoen du vil spare til. Du vil få opp egne konti, og konti du disponerer i banken.
  • Transaksjonstype: Velg om avtalen skal gjelde kun for varekjøp eller kontantuttak eller begge deler.
  • Sparemodell: Du kan velge ulike måter å spare på – fast beløp, avrundet beløp eller prosent av beløp.
  • Spareperiode: Fyll ut her om du ønsker at spareavtalen bare skal gjelde for et begrenset tidsrom.
  • Maks sparebeløp: Du kan spesifisere et maksimumsbeløp for hvor mye som kan spares per dag.
  • Ingen sparing utføres: Fyll ut her om du ønsker å stoppe sparingen i kortere perioder.
  • Bokføring av sparebeløp: Hver natt vil systemet regne ut og summere sparebeløpene på bakgrunn av bokførte korttransaksjoner. Summen overføres til sparekonto som ett samlet beløp per spareavtale.

Dett var dett

Da er det bare til å lene seg tilbake, handle litt med kortet og glede seg til at sparekontoen sakte men sikkert fylles opp. Lykke til med sparingen!

Gi oss tilbakemelding