Gå til sideinnhold
Hjem / Tips og råd / Artikler for bedrift / Roller i lag og foreninger
dykker i full dykkerdrakt Karmøy dykkerklubb

Roller i lag og foreninger

Foreningens roller registrerer dere i Brønnøysundregistrene.

Dere må ha en kontaktperson. 

Styremedlemmer må registreres med rollene styreleder, nestleder (hvis det er oppgitt) og styremedlem. Andre verv blir ikke registrert i Brønnøysund.

Signatur og prokura
Det kan være lurt å oppgi en person eller en rolle (f.eks styreleder) som signatar eller prokurist. Hvis dere gjør det, unngår dere at alle styremedlemmer må signere på hver enkelt bankavtale – som for eksempel opprette konto, kort, Vipps eller lignende.

Forskjell på prokura og signatur
Signatur gir en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av foreningen. Signatur gir for eksempel rett til å ta opp lån, kjøpe eller selge fast eiendom på vegne av foreningen. Hvis ikke annet er bestemt i vedtektene, er det foreningens styre som har signatur i fellesskap.

Prokura er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av foreningen i det meste som angår driften. Prokura kan ikke brukes til å behefte eller selge foreningens faste eiendom.

Når det gjelder foreninger og lag, anbefaler vi at det gis signaturrett eller prokura til en eller flere. Da unngår dere at hele styret må signere på enkle avtaler som for eksempel endre hvem som har tilgang til kontoen.

Gi oss tilbakemelding