Gå til sideinnhold
Hjem / Tips og råd / Artikler for bedrift / Nominert til Årets Vekst- og Nyskaperpris: – Vi er skitne og støyete, men vi gjør en miljøjobb
Gravemaskin i arbeid hos Norscrap

Nominert til Årets Vekst- og Nyskaperpris: – Vi er skitne og støyete, men vi gjør en miljøjobb

Daglig leder i Norscrap Karmøy, Jan Egil Stølsvik, er stolt over å være blant de nominerte til årets Vekst og nyskaper. Gjenvinningsselskapet har ikke bare skapt økonomisk vekst, men har også gjort en betydelig innsats for miljøet.

– Det blir kanskje ikke alltid fremstilt slik, men når det kommer til det grønne skiftet er vi en tidlig pådriver, forteller Jan Egil.

Årlig blir det samlet inn 250 000 tonn avfall i konsernet Hellik Teigen Group, og de siste årene har Norscrap Karmøy registrert en økende aktivitet ute på anlegget på Sundvegen i Karmøy kommune.

Anlegget til Norscrap
Metallmottaket sett utenfra i dag. Dette skal i løpet av året oppgraderes med et nytt metallmottak.

I 2022 resulterte denne økningen i en imponerende omsetning på 165 millioner kroner. Dette har gitt et overskudd på 6,5 millioner kroner og åpnet dørene for nye, spennende prosjekter hos det lokale gjenvinningsselskapet.  

Bildet viser omsetningsutvikling

Oppfordrer til gjenbruk før gjenvinning

Avfallet som havner hos Norscrap Karmøy blir stort sett sortert og gjenvunnet på stedet eller sendt til samarbeidspartnere i Hellik Teigen Group. I enkelte tilfeller blir materialet solgt som gjenbruk.  

– Vi er opptatt av at det som kastes faktisk er avfall. Hvis det er brukende stålplater, bjelker eller profiler, ser vi an om dette kanskje heller kan gå til gjenbruk istedenfor gjenvinning. Med gjenvinning blir det jo ofte laget om til det samme materialet uansett.

Fra voksesmerter til utbygging med fokus på bærekraft

Den økende mengden avfall har imidlertid ført til utfordringer om plassen ute på anlegget. Konsesjonen har i lengre tid vært utilstrekkelig for å imøtekomme dagens kundemasse, men nå er dette i ferd med å ta en ny vending.

– Vi har slitt med plassmangel og at støyet påvirker nærmiljøet, så nå har vi fått ny tillatelse i fra statsforvalteren til å bygge ut deler av anlegget og få på plass bedre støyskjerming. Målet er å forbedre oss i alle ledd, også i forbindelse med utfordringene knyttet til bærekraft.

Bilde av Jan Erik Stølsvik
Daglig leder, Jan Egil Stølsvik, viser frem anlegget slik det er i dag.

Jan Egil forteller at de allerede startet i 2021 med fornying av maskinparken. Nå er det et nytt og bedre metallmottak, skjermdemping og renseanlegg som står for tur.

– Metallmottaket skal bygges skikkelig og utvides, og vi skal bygge et eget renseanlegg for å ta ut tungmetaller, forklarer Jan Egil. Går alt etter planen, skal dette være klart innen et års tid.

Populært yrke

Men det er ikke bare anlegget det fokuseres på hos Norscrap Karmøy. Jan Egil forteller at det er viktig at også de ansatte drar i samme retning skal bedriften kunne nå sine bærekraftige mål.

Man skal trives med det arbeidet man holder på med i hverdagen og det tror jeg alle de som jobber her gjør.

Jan Egil Stølsvik, daglig leder
Norscrap AS

Faget gjenvinning har blitt et populært yrkesvalg for unge. Siden 2018 har selskapet økt fra 5 ansatte til å bli 11 ansatte på anlegget, inkludert tre lærlinger. 

– Jeg var selv med å dra i gang gjenvinningsfaget på Haugalandet, så at det har blitt et populært valg både blant jenter og gutter er kjempebra. Det er et fag som man må være interessert i og følge godt med for å bestå. Vi håper på å kunne rekruttere flere lærlinger fremover, sier Jan Egil.

Jente i en gravemaskin
De ansatte har fått utdelt egne, personaliserte maskiner. Avbildet: Malin Ytterøy.

Vil endre dagens bruk og kast mentalitet

Norscrap Karmøy samler inn det som betegnes som jern- og metallavfall. Det vil i hovedsak si alle typer metaller som jern, stål, aluminium, bronse og kobber, men også annet ikke rent avfall som batterier. Til tross for at den høye innsamlingen gir mer arbeid, er Jan Egil likevel kritisk til dagens bruk-og-kast mentalitet i samfunnet. 

– Vår oppfordring til folket er jo først og fremst å sortere riktig når de kvitter seg med ting, men også å bruke ting opp. I dag blir ting skiftet ut av ulike grunner, enten om det er feil farge eller man plutselig ikke har behov for det lenger. Men ofte er dette ting som andre kan ha bruk for.

Tekst & foto: Ingrid Eriksen

Vekst- & Nyskaperprisen

Hvert år utnevnes det tre nominerte bedrifter til Årets Vekst- og Nyskaperpris i Karmøy. Prisen handler om å stimulere til nytenkning og verdiskapning, og applaudere bedrifter som opplever vekst og bidrar til bærekraftige arbeidsplasser lokalt. Prisen deles ut av en fagjury plukket ut av arrangørene bak Bedriftenes dag. Vinneren av den gjeve prisen kåres 31. oktober 2023.

Gi oss tilbakemelding