Gå til sideinnhold
Hjem / Spare / Spare til barn
ung jente kledd i bankdress og med sparebøsse i hver hånd

Spare til barn

Gi dine barn eller barnebarn en god økonomisk start på livet. Det finnes flere måter å spare til barn på, i tillegg til sparing i fond kan du spare på sparekonto eller til bolig.

Rentesats Gla’gris sparekonto: 4,15%

Hanne Tjøsvoll Eriksen

Har du spørsmål om sparing til barn?

Spørsmål og svar om sparing til barn

Hva skjer når barnet blir 18 år?

Barnet får tilgang til alle kontoer registrert på sitt personnummer. Både sparekontoer og aksjesparekonto. Hvis foreldre/verger fortsatt skal ha tilgang, må kontoeier godkjenne dette.

Fond- og aksjesparekonto blir tilgjengelig for den mindreårige når den fyller 18 år. Aksjesparekontoen vil da ligge synlig i Nettbanken under Sparing og Investering – Aksjesparekonto.

Kan jeg opprette BSU-konto til mine barn?

Du kan starte BSU-sparing til barn fra fylte 13 år. Vi anbefaler å spare på BSU2 så lenge barnet ikke er skattepliktig. Det er selvfølgelig mulig å spare til barn på BSU konto, men da får ikke barnet utnyttet skattefradraget. Renten er bankens høyeste og er den samme på begge kontoene. Vi minner om at når den barnet blir 18 år, får den tilgang til alle oppsparte midler som er registrert på seg. Her kan du bestille BSU eller BSU2 til din mindreårige.

I hvilket navn skal jeg spare?

Før du starter sparingen må du ta stilling til om du skal spare i ditt eller barnets navn. Det er fordeler og ulemper knyttet til begge alternativene.

Som verge velger du selv om du skal spare i ditt eget eller i den umyndiges navn.

Hvorfor bør jeg spare i foreldrene/givers navn?

Fordeler:

 • Foreldre/verger kan fritt forvalte barnas midler før og etter at barnet har blitt myndig.
 • Du bestemmer på hvilket tidspunkt barnet skal få disponere over sparepengene, og eventuelt til hvilket formål
 • Ved å spare i foreldrenes/verges navn påvirkes ikke barnets mulighet til eventuelle utdanningsstipend fra Lånekassen
 • Enklere å endre sparevalg da oversikt og handel er tilgjengelig i nettbank for alle myndige kunder.

Ulemper:

 • Ved foreldres eller vergers skilsmisse, død eller konkurs inngår sparingen til barnet som midler i boet.
 • Det er ikke arveavgift i Norge, men det er sannsynlig at denne avgiften kan bli innført igjen.
Hvorfor bør jeg spare i barnets/umyndiges navn?

Fordeler:

 • Sparepengene er sikret barnet ved foreldres eller vergers skilsmisse, død eller konkurs.
 • Interessant og lærerikt for barna å følge sin «egen» sparing.
 • All handel på vegne av personer under 18 år må sendes inn skriftlig hvilket sikrer god dokumentasjon.

Ulemper:

 • Hvis sparingen står i barnets navn, bestemmer barnet over pengene når han/hun er blitt 18 år.
 • Hvis barnet får en formue som overstiger 4 G reduseres eventuelle utdanningsstipend fra Lånekassen, les mer om dette på Lånekassen sine hjemmesider.
 • Hvis barnet får en formue som overstiger 2 G, skal statsforvalteren være med på å bestemme hvordan barnets sparepenger forvaltes. Vergen/giver kan ta forbehold mot statsforvalterens medbestemmelsesrett i et gavebrev. Forbeholdet må gis skriftlig ved sparingens oppstartstidspunkt. Bruk eget skjema og kryss av for dette.

Sparekalkulator

kr
kr
år
%
Totalt sparebeløp
Renteinntekter 120 192 KR
Du sparer 344 131 KR

Spare på konto

Spare på konto har lav risiko og du kjenner renten. I tillegg er det enkelt å bruke litt underveis.

Spare i fond

Fond har noe høyere risiko og lengre tidshorisont. Historisk også høyere avkastning.

Spare til bolig

Fra fylte 13 år kan du spare til barn på en BSU-konto. Vi anbefaler BSU2 så lenge barnet ikke har lønnsinntekt.

Gi oss tilbakemelding