Gå til sideinnhold
traktor torvastad grønn mark med høyballer

Aksjer

Du kan handle med aksjer og fond gjennom vår samarbeidspartner Norne Securities. Og du gjør det rett fra nettbanken vår.

Risiko

Plassering i enkeltaksjer passer for deg som ønsker størst mulig avkastning mot en høyere risiko.

Nettbank

Få tilgang til aksjehandelsløsningen direkte i nettbank- og mobilbanken.

VPS Investortjenester

Få direkte tilgang til VPS Investortjenester som blant annet gir oversikt over egenkapitalbevis.

Du får tilgang til:

  • Handel i aksjer, børsnoterte fond, egenkapitalbevis, tegningsretter, warrants og finansielle sertifikater på Oslo Børs og Oslo Axess.
  • Handel i unoterte aksjer på OTC-listen i Norge
  • Integrerte kjøps- og salgsanbefalinger, analyser og markedsrapporter
  • Realtidskurser og porteføljeoversikt
  • Nyheter fra Oslo Børs, Hugin m.v.
Hanne Tjøsvoll Eriksen

Noe du lurer på, eller trenger hjelp med angående aksjer og fond?

Kom i gang med aksjesparing:

  • Åpne en aksjesparekonto i nettbanken. Det er kontoen du kan handle aksjer fra. 
  • Overfør penger til den nye aksjekontoen din.
  • Kjøp dine første aksjer via nettbank eller mobilbanken.

Spørsmål og svar om aksjesparing

Hva er en aksjesparekonto?

En aksjesparekonto er en konto hvor du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond skattefritt. Gevinster blir ikke skattlagt og det gis ikke fradrag for tap så lenge verdien holdes inne på kontoen. Du kan når som helst ta ut innskutt beløp skattefritt.

Du kan ha flere ASK-kontoer om du ønsker. Det kan være hensiktsmessig dersom du vil skille mellom sparing til pensjon, til barn- og barnebarns fremtid eller til en ny båt.

Du får enkelt tilgang til ASK-kontoen(e) dine i nettbanken.

Hva er forskjellen på ASK-konto og VPS-konto?

ASK er en skatteordning, mens VPS er en forkortelse for Verdipapirsentralen som tilbyr blant annet kontoer for oppbevaring av aksjer og fond.

Hva kan inngå i kontoen?

Aksjesparekontoen kan inneholde aksjefond og børsnoterte aksjer innen EU/EØS. Det er ikke noen begrensning på antall fond eller aksjer, annet enn at de må være godkjent for å plasseres på kontoen. For at aksjefond skal være godkjente må de inneholde minimum 80 % aksjeandel. Du kan altså ikke bruke kontoen til å investere i ikke-børsnoterte aksjer, rentefond og kombinasjonsfond.

Gi oss tilbakemelding