Gå til sideinnhold
Logg inn

Individuell pensjonssparing IPS

Prøv IPS-kalkulatoren vår

ÅR
KR.
KR.
ÅR
Forventet saldo ved år kr Skattefordel i år kr
Tatt utgangspunkt i 50% aksjer og 50% obligasjoner, etter Finans Norges bransjestandard for avkastningsprognose, hensyntatt forvaltningshonorar. Med høyere aksjeandel vil forventet avkastning være høyere. Tallene er ikke inflasjonsjustert, altså ikke målt i dagens kjøpekraft.
Til toppen