Gå til sideinnhold
kopervik havneområde sett ovenfra

Egenkapitalbevis

Skudenes & Aakra Sparebank har utstedt totalt 1.400.000 egenkapitalbevis, hvor hvert egenkapitalbevis er pålydende 100,0 kroner.

Banken utstedte 900.000 egenkapitalbevis i 2014. I løpet av 2018 ble det gjennomført en emisjon med fortrinnsrett på ytterligere 500.000 egenkapitalbevis. Egenkapitalbevis har klare likhetstrekk med aksjer. Bankens egenkapitalbevis er ikke børsnoterte.

Med bakgrunn i Årsregnskapet for 2022 har bankens generalforsamling vedtatt et utbytte på 8,00 kr per egenkapitalbevis. Utbetalingsdato for utbyttet er 3. april 2023 til den bankkonto som er registrert på eiers VPS-konto.

Kjøp og salg av egenkapitalbevis

Egenkapitalbevis som er utstedt av Skudenes & Aakra Sparebank er omsettelige på lik linje med aksjer og andre verdipapirer.

Norne Securities tilrettelegger kjøp og salg av våre egenkapitalbevis i annenhåndsmarkedet.

Når skjema er utfylt og sendt vil du bli nærmere kontaktet av Norne Securities.

Når kjøpsinteresse matches med en salgsinteresse, gjennomfører Norne Securities handel, og utarbeider sluttseddel (kvittering) til partene.

Kurtasje til Norne Securities: 0,3 % pr handel for kjøper og selger (minimumskurtasjen er satt til 350 kroner).

Hovedkontor Åkrehamn utvendig i kveldslys

Investorinformasjon

Se mer investorinformasjon

Kursutvikling egenkapitalbevis

*Omsetningskurs:

Skudenes & Aakra Sparebank får rapportert omsetningskurser fra Norne Securities. Omsetningskursen er på bakgrunn av siste gjennomførte transaksjon for de rapporterte måneder, administrert av Norne Securities.

** Bokført verdi:

Egenkapitalbeviseiernes andel av bokført egenkapital, inkludert andel av overskudd hittil i år pr Q1, Q2, og Q3. Bokført verdi oppdateres hvert kvartalsslutt på bakgrunn av offisielle regnskap fra banken som er meldt til Oslo Børs, Newsweb. Pr Q4 (31.12) oppgis bokført verdi eksklusiv foreslått utbytte (avsatt utbytte er regnskapsmessig ført som gjeld i bankens balanse).

Oversikt over de 20 største eiere i Skudenes & Aakra Sparebank

EierAntall egenkapitalbevisAndel
Sohl AS152.16310,9 %
Ska Invest AS61.4004,4 %
Langåker, Kåre Johan32.8002,3 %
Selvåg Holding AS31.8952,3 %
Sund, Svein Magne26.2731,9 %
Fagerland, Therese Kristine25.5161,8 %
Matland, Erling Bernhard24.7381,8 %
Skeie, Lars Magne24.5821,8 %
Munkejord, Kjell Olav20.6601,5 %
Karmcon AS20.0001,4 %
Vikra, Helge17.0811,2 %
Sørensen, Edvard17.0041,20 %
Koløy, Svein Arne16.9001,2 %
X Invest AS16.5201,2 %
Netland, Kjell Schjelderup15.5581,1 %
Munkejord, Birte15.0001,1 %
Bjoli AS14.8241,1 %
Andreassen, Odd Harald14.1391,0 %
Odd Kvalevåg AS *12.8240,9 %
Thormodsæter, Jorunn12.6460,9 %
Totalt 20 største eiere572.52340,9 %

* Odd Kvalevåg AS kontrolleres av Trine Elisabeth Lund, som er styreleder i banken.

Kontaktpersoner:

Jaspal Virdee, megler Norne Securities

telefon 93 62 72 48

e-post

Håvard Fidjeland

Håvard Fidjeland, økonomisjef i banken

telefon 52 84 52 20

e-post

Gi oss tilbakemelding