Gå til sideinnhold
logo for gavefond

Gavefondet

Gjennom gavefondet bidrar vi med midler til lag og foreninger som gjør Karmøy til et bedre sted å bo. På den måten gir vi en stor del av overskuddet i banken tilbake til lokalsamfunnet vi hører til.

Støtt din lokale sparebank, støtt lokalsamfunnet

Ved å være kunde i din lokale sparebank bidrar du til å støtte utviklingen av eget lokalsamfunn. Sparebankenes tradisjon med å bidra til positiv utvikling i eget nærmiljø strekker seg langt tilbake i tid, men har sjelden eller aldri vært så omfattende som nå målt ved størrelsen på de årlige utdelingene til gode formål

Hvem kan søke?

Lag og foreninger som har sitt virke i Karmøy Kommune og har Skudenes & Aakra Sparebank som sin bankforbindelse, kan søke om midler til:

  • Aktiviteter/arrangementer, utstyr og/eller ordinær drift av laget/foreningen.
  • Aktiviteter/arrangementer som når ut til en stor interessegruppe og er åpne for publikum.
  • Tiltak som gjør forholdene trivelige i nærmiljøet.
  • Tiltak for barn og unge.

SILK – Skudeneshavn Internasjonale Litteratur- og Kulturfestival fikk Karmøyfiskaren 2022

Det er med stor glede at vi tildeler Karmøyfiskaren til SILK i frivillighetens år 2022

Saksbehandlingen

Det er bankens generalforsamling som treffer avgjørelse om, og hvor mye som skal utdeles hvert år. Dette gjøres i forbindelse med generalforsamlingens behandling av bankens regnskap.

  • Generalforsamlingen har normalt delegert behandlingen av innkomne søknader til styret og administrasjonen.
  • Lag og foreninger som har tilhørighet til Karmøy kommune vil bli prioritert.
  • Tildelt gave settes inn på organisasjonens konto i Skudenes & Aakra Sparebank.
  • Lag og foreninger som har sponsor-/samarbeidsavtale med banken vil normalt ikke tildeles gavemidler.
  • Landsdekkende organisasjoner vil bare unntaksvis tildeles gavemidler.
Irene Hansen

Snakk med oss dersom det er noe du lurer på eller trenger hjelp til.