Gå til sideinnhold
Hjem / Om oss / Gaver og sponsing / Gavefondet
gavefond23-web

Gavefondet

Gjennom gavefondet bidrar vi med midler til lag og foreninger som gjør Karmøy til et bedre sted å bo. På den måten gir vi en del av overskuddet i banken tilbake til lokalsamfunnet vi hører til.

Søknadsfristen for årets Gavefond er utløpt. Søknadsportalen åpner igjen to måneder før neste frist 31. januar 2025.

Bruk din lokale sparebank, støtt lokalsamfunnet

Ved å være kunde i din lokale sparebank bidrar du til å støtte utviklingen av eget lokalsamfunn. Sparebankenes tradisjon med å bidra til positiv utvikling i eget nærmiljø strekker seg langt tilbake i tid, men har sjelden eller aldri vært så omfattende som nå målt ved størrelsen på de årlige utdelingene til gode formål.

Hvem kan søke?

Lag og foreninger med eget organisasjonsnummer, som har sitt virke i Karmøy Kommune og har Skudenes & Aakra Sparebank som sin bankforbindelse, kan søke om midler til:

  • Aktiviteter/arrangementer, utstyr og/eller ordinær drift av laget/foreningen.
  • Aktiviteter/arrangementer som når ut til en stor interessegruppe og er åpne for publikum.
  • Tiltak som gjør forholdene trivelige i nærmiljøet.
  • Tiltak for barn og unge.

Saksbehandlingen

Det er bankens generalforsamling som vedtar styrets innstilling på hvor mye som skal utdeles i gaver hvert år. Dette gjøres i forbindelse med generalforsamlingens behandling av bankens regnskap.

  • Generalforsamlingen har normalt delegert behandlingen av innkomne søknader til styret og administrasjonen.
  • Lag og foreninger som har tilhørighet til Karmøy kommune vil bli prioritert.
  • Tildelt gave settes inn på organisasjonens konto i Skudenes & Aakra Sparebank.
  • Lag og foreninger som har sponsor-/samarbeidsavtale med banken vil normalt ikke tildeles gavemidler.
  • Landsdekkende organisasjoner vil bare unntaksvis tildeles gavemidler.
Irene Hansen

Snakk med oss dersom det er noe du lurer på eller trenger hjelp til.

Gi oss tilbakemelding