Gå til sideinnhold
Hjem / Nyheter / Skudenes & Aakra Sparebank blir en del av Eika Alliansen
Bankbygg hovedkontor Åkrehamn

Skudenes & Aakra Sparebank blir en del av Eika Alliansen

Skudenes & Aakra Sparebank og Eika Gruppen AS har signert avtale om strategisk samarbeid. Avtalen innebærer at banken vil bli eier av 3,10 % av aksjene i Eika Gruppen AS og blir en del av Eika Alliansen.

Tidspunkt for overgang til Eika er ikke endelig fastsatt, men vi arbeider for at det vil skje innen utgangen av 2025. Nærmere informasjon om transaksjon og inntreden i Eika Alliansen vil bli kunngjort når tidspunktet er nærmere avklart.

Bankens selvbetjente kanaler for mobilbank, nettbank og nettsider fungerer akkurat som før. Det samme gjør bankkort, betaling, lån og andre tjenester. Våre kontor har samme åpningstider og de ansatte er tilgjengelige for deg som vanlig.

Når banken teknisk konverterer til Eika sine løsninger, vil du få tilgang til ny og forbedret nett- og mobilbank samt nye nettsider. Dette er sentrale og viktige løsninger og vi vil gi god informasjon før endringen slik at du er forberedt.

Etter hvert vil banken distribuere nye produkter og tjenester innen eksempelvis forsikring og fondssparing. Du vil ikke miste de produktene du allerede har. Og du vil få informasjon og valgmuligheter rundt de nye produktene.

Banken vurderer at vi i dag har et godt og konkurransedyktig kundetilbud. En fremtidig inntreden i Eika vil bidra positivt til å styrke og videreutvikle dette.

Skudenes & Aakra Sparebank er en selvstendig sparebank med lokal forankring på Haugalandet. Det har siden 2023 pågått en prosess i banken, hvor ulike strategiske alternativer er vurdert. Formålet med utredningen har vært å finne det beste samarbeidsalternativet for videre drift og utvikling av banken. Styret i banken har etter en totalvurdering konkludert med at Eika Gruppen AS sitt verdiforslag overfor banken fremstår som det beste alternativet.

Skudenes & Aakra Sparebank har hovedkontor på Karmøy i Rogaland. Bankens forretningskapital er 14,4 milliarder kroner. Banken har 56 årsverk i organisasjonen.

– I snart 150 år har Skudenes & Aakra Sparebank vært en samfunnsbygger og lagspiller, først på Karmøy og etter hvert også på Haugalandet. Kundene velger oss fordi de opplever at vi gjør banktjenester enkelt i deres hverdag. Et fortsatt kundefokus og vår ambisjon om å møte fremtiden som en sterk og selvstendig lokal sparebank ligger til grunn for at banken nå velger Eika Alliansen. Vi kjenner trygghet for at samarbeidet med Eika og nærmere 50 andre lokalbanker vil videreutvikle kundetilbudet vårt og gi stordriftsfordeler gjennom felles teknologi- og produktløft, sier banksjef May Bente Olsen.

Banksjefen sitte avslappet i bankens loungeområde.

Eika Alliansen består av nærmere 50 selvstendige lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. Til sammen er forvaltningskapitalen på over 500 milliarder kroner. Bankene er fordelt over store deler av landet og nyter høy tilfredshet blant sine kunder. Samarbeidet i Eika sørger for stordriftsfordeler til bankene, som igjen bidrar med økonomisk vekst og trygghet for privatkunder og næringslivet.

Eika Gruppen er eid av bankene og har som visjon å styrke lokalbanken. Eika Gruppen sin kjernevirksomhet er å bidra til effektiv bankdrift gjennom gode og kostnadseffektive produkt- og tjenesteleveranser. Inkludert en komplett plattform for bank-infrastruktur og fagkompetanse.

– Vi i Eika er stolt og ydmyk overfor at Skudenes & Aakra Sparebank velger å bli en del av Eika alliansen. Vi har gjennom en god og tillitsfull prosess lært Skudenes & Aakra Sparebank å kjenne som en selvstendig, solid og veldrevet, lokal sparebank med stor betydning for Karmøy med omland. I Eika er vi mange som nå ser frem til et tett og godt samarbeid med banken, og til å sammen sørge for en best mulig overgang av både ansatte og kunder til våre løsninger, tjenester og produktselskap, sier Eikas konsernsjef Steinar Simonsen i en kommentar.

Steinar Simonsen

Kontaktperson

May Bente Olsen, administrerende banksjef i Skudenes & Aakra Sparebank

Gi oss tilbakemelding