Gå til sideinnhold
Hjem / Livet ditt / Tøffe tider / Dødsbo og arv
surfer på Åkrasanden sett ovenfra

Dødsbo og arv

Tiden etter du har mistet noen du er glad i kan være utfordrende og vanskelig for deg som etterlatt. På denne siden forklarer vi hva som skjer med bankforholdet ved et dødsfall og hva du du ellers bør være klar over utover de økonomiske oppgavene.

Økonomiske oppgaver du må gjøre i banken

Her er en oversikt over hva som skjer hos oss og hva du som etterlatt eller arving må levere av dokumentasjon for å få betalt regninger og få oversikt over økonomien.

Dette skjer automatisk i banken

For å sikre at ingen utnytter et eventuelt dødsfall til egen vinning er det strenge regler for hvem og hvordan en etterlatt kan benytte seg av midler i et dødsbo. Som bank hjelper vi deg med å betale regninger, begravelse og andre utgifter.

 • Avdødes kundeforhold blir sperret. Dette inkluderer nettbank, konto og kort. Selv om du tidligere har hatt disposisjonsrett vil du ikke lenger ha tilgang.
 • Avtalegiro, eFaktura, brevgiro og andre avtaler om faste trekk stoppes
 • Spareavtaler og overføringer mellom avdødes egne konti stoppes
 • Overføringer til lån for betaling av renter og avdrag stoppes. Så lenge dødsboet behandles beholdes lånet i avdødes navn, og avdrag og renter betales som normalt. Dødsboet vil motta faktura for termininnbetaling på lånet. Hvis dødsboet blir overtatt i uskifte vil lånet bli registrert på gjenlevende ektefelle. Ønsker noen av arvingene å overta lånet, må dette skje ved søknad om nytt lån.
 • Innskudd og overføringer til de sperrede kontoene vil fortsatt være mulig.
 • Dersom avdøde hadde fondsandeler, VPS-konto, eller en ASK-konto, må skifteattest og fullmakt registreres hos oss før plasseringer kan selges eller overføres.
 • Livsforsikringsselskaper sender informasjon til avdødes adresse når de får melding om at en av deres kunder har gått bort. Det kan allikevel være smart å undersøke om avdøde hadde andre forsikringer, privat pensjonsordning eller pensjon gjennom arbeidsgiver.

Hvordan betale avdødes regninger

Ved dødsfall vil avdødes kundeforhold hos oss bli sperret straks vi får beskjed om dødsfall fra Folkeregisteret. Før det er utnevnt administrator av dødsboet (bobestyrer) kan dere sende inn regninger til oss slik at vi kan foreta betalingen for dere. Regningene må være i den avdødes navn eller vise til den avdøde (for eksempel regning for begravelse), og må påføres kontonummer for belastning. Regningene lastes opp gjennom vår Digitale postkasse, eller sendes per post til banken.Før skifteattest foreligger, kan banken betale innsendte regninger i inntil tre måneder fra dødsdato.  Regninger vi kan betale for dere: begravelse, restskatt og vanlige husholdningsregninger som for eksempel strøm, telefon, husleie og offentlige avgifter. Etter at skifteattest foreligger er det fullmektig som er ansvarlig for å utføre betalingene.

Dokumenter du som etterlatt må sende til banken

For å gi deg tilgang til avdødes midler trenger vi å få tilsendt noen dokumenter:

 • Skifteattest og uskifteattest: attesten får du fra Tingretten når du har sendt inn erklæring om skifte-/uskifteattest.
 • Eventuelle fullmakter: bobestyrer, fullmakt til konto hvis dere er flere søsken
 • Kopi av legitimasjon: pass, førerkort eller bankkort med bilde fra arvinger og eventuell bobestyrer/fullmektig

Dokumentene kan du enkelt og når som helst laste opp i vår Digitale postkasse, eller sende per post. Hvis du sender via Digital postkasse må hver av arvingene selv laste opp og sende inn fullmakt og legitimasjon. Hvis du sender per post, så send kopi av offentlige dokumenter da du kan trenge å levere de til andre også.  Så snart vi har mottatt og behandlet alle nødvendige dokumenter vil avdødes midler bli gjort tilgjengelig for bobestyrer som da er ansvarlig for å behandle dødsboet og å fordele midlene.

Få oversikt over avdødes bank-, pensjons- og forsikringsforhold

Sett av godt nok med tid til å undersøke hvordan den økonomiske situasjonen var for avdøde. Tingretten kan utstede en formuesfullmakt slik at du kan få innsyn i avdødes formue og gjeld. Et godt utgangspunkt vil være avdødes siste selvangivelse. Sjekk også om avdøde har vært medlem av en fagforening, har livsforsikring eller tjenestepensjon.

Hit sender du dokumenter eller regninger

Send via digital postkasse i nettbanken (krever innlogging)

Eller send per post til: Skudenes & Aakra Sparebank, Postboks 24, 4296 Åkrehamn.

Oppgaver utover de økonomiske

For at prosessen skal bli enklere for deg som etterlatt har vi laget en oversikt over praktisk oppgaver du trenger å gjøre utenom det rent økonomiske.

kopervik parken med lysthus sett ovenfra

Kontakt begravelsesbyrå

Det første du bør gjøre er å kontakte et begravelsesbyrå. Be om et pristilbud og sjekk gjerne to byråer. Foruten å arrangere begravelsen kan begravelsesbyrået også hjelpe deg med melding om dødsfall og andre offentlige papirer, samt søknad til NAV om gravferdsstøtte.

Meld fra om dødsfall

Når en person dør skal du som etterlatt snarest mulig informere Tingretten, eller lensmannen der avdøde bodde. Som regel vil begravelsesbyrået, etter avtale med deg, hjelpe til med utfylling og innsending av skjema «Melding om dødsfall». Det er viktig å vite at nærmeste slektning, ektefelle eller den som har vært tilstede under dødsfall er ansvarlig for at dette skjer.

Ta stilling til privat eller offentlig skifte

Dere må bestemme dere for om dere skal ta dere av skiftet selv eller om dere overlater det til det offentlige.

Privat skifte er den mest brukte formen for skifte. Det innebærer at en eller flere av arvingene, eller en advokat dere engasjerer, administrerer dødsboet som inneholder formue og gjeld, rettigheter og forpliktelser. Uansett er dere som arvinger de ansvarlige for dødsboet. Privat skifte er vanligvis langt mindre kostbart enn et offentlig skifte, så dersom dere klarer å komme til enighet, er dette å anbefale. Hvis det skulle vise seg at gjeld er større enn verdi i boet kontakt Tingretten for veiledning.

Offentlig skifte innebærer at Tingretten tar hånd om skiftet og oppnevner en advokat som styrer det. Noen av grunnene for offentlig skifte er; Dersom gjelden er større enn verdiene i boet, ved uenighet mellom arvinger eller et ønske om å ikke selv gjøre opp dødsboet. Denne formen for skifte er kostbar og belastes dødsboet. Dersom dere som arvinger bestemmer dere for offentlig skifte, kontakt Tingretten per telefon så får dere videre veiledning.

Ved privat skifte må du vurdere uskiftet eller skiftet bo

Skifte av dødsbo er når dødsboet får en ny eier og arv overlates ektefelle/samboer eller fordeles mellom arvinger, for eksempel søsken.

syklist sett ovenfra på burmaveien

Skiftet bo er aktuelt hvis det ikke er en gjenlevende ektefelle/samboer. Du overtar da som arving ansvaret for avdødes verdier, gjeld, rettigheter og forpliktelser. Hvis du bestemmer deg for skiftet bo fyller du ut og sender inn skjemaet «Erklæring om privat skifte av dødsbo» til Tingretten.

Uskiftet bo er aktuelt hvis du er gjenlevende ektefelle eller samboer. Som ektefelle har du rett til å ta over felleseiet uskiftet, det vil si at arveoppgjøret etter avdøde helt eller delvis utsettes og at du som lengstlevende får disposisjonsrett over eiendelene og midlene. Som samboer er det noen begrensninger, men du kan ha muligheten til å sitte i uskiftet bo.

Før det begjæres uskifte, bør du nøye vurdere om dette er den beste ordningen for deg som gjenlevende ektefelle/samboer. Hva som lønner seg avhenger av flere forhold: Din alder, inntektsforhold, verdien av formue og gjeld, barn, forsikringsutbetalinger og annen arv som vil inngå i dødsboet. Dette kan du få hjelp til å vurdere av en advokat eller hos Tingretten.

Utnevn en bobestyrer

En bobestyrer er en administrator av dødsboet som tar seg av det praktiske og juridiske arbeidet i forbindelse med både privat og offentlig skifte av dødsbo. Det kan være en av arvingene, en advokat, revisor eller en annen dere har tillit til.

Bobestyrer har hovedansvar for at arvereglene og bestemmelsene i et eventuelt testament blir fulgt. Og er ansvarlig for at en skifteattest foreligger, organisering, fordeling og salg av eiendeler, løpende informasjon til arvinger, regnskap og innsending av selvangivelse. Hvis en av arvingene selv påtar seg oppgaven er det ofte vanlig med en kompensasjon for ansvar og jobb. Bobestyrer kan være en omfattende rolle og det kan oppstå uenighet ved arveoppgjør, derfor kan det være en god løsning å engasjere en advokat fremfor å selv påta dere oppgaven.

Bestill omadressering av post

Bestill omadressering av avdødes post slik at posten går til bobestyrer. Husk også å avslutte eventuelle medlemskap / abonnement.

Få oversikt over inntekter og utgifter fra dødsboet

Hvis det er etterlevende ektefelle, samboer, et komplisert eller bemidlet dødsbo anbefaler vi å lage et budsjett og regnskap for å skaffe dere en oversikt over inntekter og kostnader og hva dere har av midler å fordele til arvinger. Dette vil gi muligheten for en transparent prosess og en større forutsigbarhet når det gjelder skatteoppgjør for den avdøde. Budsjett og regnskap bør vare frem til dere har avviklet dødsboet. Vi i banken hjelper deg gjerne med økonomisk rådgivning

Fordel arv

Et dødsbo består gjerne av hus/leilighet, fritidsbolig, bil, båt, kunst, smykker og annet inventar. Eiendeler bør verdisettes før de selges eller fordeles i et arveoppgjør. Prosessen er ofte emosjonell og krevende, sett derfor av godt med tid. Mange erfarer at et arveoppgjør tar lang tid, vær forberedt på at det kan gå over flere år.

Hva er melding om dødsfall?

Når en person dør skal nærmeste slektning, ektefelle eller den som har vært tilstede under dødsfall snarest mulig informere Tingretten eller lensmannen der avdøde bodde om dødsfallet. Som regel vil begravelsesbyrået, etter avtale med deg, hjelpe til med utfylling og innsending av «Melding om dødsfall».

Hva er et dødsbo?

Når noen dør oppstår det et dødsbo. Her inngår alt hva avdøde hadde av eiendeler og gjeld, rettigheter og forpliktelser. Det er lover og regler som sier noe om hvordan håndtere et dødsbo.

Hva er et skifte av dødsbo?

Et skifte eller uskifte av dødsbo er en overføring av avdødes verdier til gjenlevende ektefelle, samboer eller andre arvinger. Hvordan dødsboet skal fordeles reguleres av Arveloven, Skifteloven og Ekteskapsloven. Er det skrevet et gyldig testament, vil også det gi retningslinjer for fordeling av arv.

Før du som arving kan få nødvendig innsyn i avdødes økonomi og fordele verdier, må du ha en skifteattest. Denne får du fra Tingretten / Oslo byfogdembete, etter at du har sendt inn «Erklæring om privat skifte av dødsbo» eller «Melding om uskiftet bo / Melding om uskiftet bo – Samboere». Skjemaene finner du på regjering.no

Hva er forskjellen på privat og offentlig skifte?

Privat skifte er den mest brukte formen for skifte. Det innebærer at en eller flere av arvingene, eller en advokat dere engasjerer, administrerer dødsboet som inneholder formue og gjeld, rettigheter og forpliktelser. Uansett er dere som arvinger de ansvarlige for dødsboet.

Privat skifte er vanligvis langt mindre kostbart enn et offentlig skifte, så dersom dere klarer å komme til enighet, er dette å anbefale. Hvis det skulle vise seg at gjeld er større enn verdi i boet kontakt Tingretten / Oslo byfogdembete for veiledning. Fyll ut «Erklæring om privat skifte av dødsbo», skjemaet finner du på regjering.no

Offentlig skifte innebærer at Tingretten / Oslo byfogdembete tar hånd om skiftet og oppnevner en advokat som styrer det. Hvis gjelden er større enn verdiene i boet, ved uenighet mellom arvinger eller et ønske om å ikke selv gjøre opp dødsboet er noen av grunnene for offentlig skifte. Denne formen for skifte er kostbar og belastes dødsboet.

Dersom dere som arvinger bestemmer dere for offentlig skifte kontakt Tingretten / Oslo byfogdembete pr. telefon så får dere videre veiledning.

Les mer om privat og offentlig skifte på domstol.no

Offentlig skifte er aktuelt hvis:

 • Gjelden er større enn verdien i boet
 • Arvingene er uenige
 • En kreditor krever offentlig skifte
 • Avdøde har bestemt i sitt testament at det skal være offentlig skifte
Hva er forskjellen på skiftet og uskiftet bo?

Skiftet bo er aktuelt hvis det ikke er en gjenlevende ektefelle/samboer. Du overtar da som arving ansvaret for avdødes verdier, gjeld, rettigheter og forpliktelser. Hvis du bestemmer deg for skiftet bo fyller du ut og sender inn skjemaet «Erklæring om privat skifte av dødsbo» til Tingretten.

Uskiftet bo er aktuelt hvis du er gjenlevende ektefelle eller samboer. Som ektefelle har du rett til å ta over felleseiet uskiftet, det vil si at arveoppgjøret etter avdøde helt eller delvis utsettes og at du som lengstlevende får disposisjonsrett over eiendelene og midlene. Som samboer er det noen begrensninger, men du kan ha muligheten til å sitte i uskiftet bo.

Før det begjæres uskifte, bør du nøye vurdere om dette er den beste ordningen for deg som gjenlevende ektefelle/samboer. Hva som lønner seg avhenger av flere forhold: din alder, inntektsforhold, verdien av formue og gjeld, barn, forsikringsutbetalinger og annen arv som vil inngå i dødsboet. Dette kan du få hjelp til å vurdere av en advokat eller hos Tingretten.

Hvis du bestemmer deg for uskiftet bo fyller du ut og sender inn «Melding om uskiftet bo» / «Melding om uskiftet bo – Samboere» til Tingretten senest 60 dager etter dødsfallet.

Hva er en bobestyrer?

En bobestyrer er en administrator av dødsboet som tar seg av det praktiske og juridiske arbeidet i forbindelse med både privat og offentlig skifte av dødsbo. Det kan være en av arvingene, en advokat, revisor eller en annen dere har tillit til.

Bobestyrer har hovedansvar for at arvereglene og bestemmelsene i et eventuelt testament blir fulgt, og er ansvarlig for at en skifteattest foreligger, organisering, fordeling og salg av eiendeler, løpende informasjon til arvinger, regnskap og innsending av selvangivelse. Hvis en av arvingene selv påtar seg oppgaven er det ofte vanlig med en kompensasjon for ansvar og jobb. Bobestyrer kan være en omfattende rolle og det kan ofte oppstå uenighet ved arveoppgjør, derfor kan det være en god løsning å engasjere en advokat fremfor å selv påta dere oppgaven.

Når dere er enige om hvem som skal være bobestyrer må hver arving fylle ut skjema (lenken er direkte nedlasting av skjemaet) «Fullmakt ved privat skifte av dødsbo«. Skjema sendes Tingretten.

Hva er et arveoppgjør?

Med arveoppgjør menes den juridiske, økonomiske og praktiske avviklingen av alt avdøde etterlot seg av eiendeler og forpliktelser, og fordelingen av det som er igjen etter at utgifter og forpliktelser er gjort opp. Ordene arveoppgjør og dødsboskifte brukes ofte i samme betydning.

Hvorfor har jeg ikke innsyn i tidligere kontobevegelser hos avdøde?

Grunnet personvern vil ingen banker ha lov til å levere ut eller gi innsyn i kontobevegelser som har skjedd i tiden før et dødsfall. Banken er ansvarlig for å ivareta den avdødes rett til å beskytte sitt private liv.

Hva kan Tinretten hjelpe med ved et dødsfall?

Det er Tingretten, tidligere kalt Skifteretten, som behandler saker og hjelper deg med: fullmakter, hvordan fylle ut skifteerklæring, om hvilke former for skifte av dødsboet som kan være aktuelt, hvem som er arvinger i dødsboet og ulike former for skifte av bo. De vurderer om vilkårene er oppfylt, registrerer dødsboet og sender deg skifteattest eller uskifteattest. Hvis dødsboet skal skiftes offentlig er det Tingretten som har ansvar for avviklingen.

Spørsmål om tolkning av testament, om uenighet mellom arvingene eller om gjennomføringen av skiftet vil du normalt ikke få svar på av Tingretten. Det er det bare en advokat med erfaring fra skiftesaker som kan svare deg på.

Nina Hemnes

Snakk med oss om du trenger råd i din livssituasjon.

Gi oss tilbakemelding