Gå til sideinnhold
Logg inn

Klubber, lag og foreninger trenger et organisasjonsnummer for å få konto i banken, Vipps og lignende. Dette får dere ved å registrere dere som en forening i Enhetsregisteret

 

Slik registrerer du lag og foreninger i Brønnøysundregistrene

Hva er en forening egentlig?

En forening er en selveiende sammenslutning med medlemmer. Foreningen skal fremme formål av felles interesse, dette kan være av humanitær, politisk eller lignende art. Foreninger blir styrt av medlemmene.

 

Det kan virke omfattende å få seg et organisasjonsnummer. Les gjennom veileder som Brønnøysundregistrene har laget, der finner du all nødvendig informasjon for å komme i gang

Veileder fra Brønnøysund

Roller

Foreningens roller blir registrert i Brønnøysundregistrene.

 

Dere må ha en kontaktperson. 

Styremedlemmer må registreres med rollene styreleder, nestleder (hvis det er oppgitt) og styremedlem. Andre verv blir ikke registrert i Brønnøysund.

 

Signatur og prokura
Det kan være lurt å oppgi en person eller en rolle (f.eks styreleder) som signatar eller prokurist. Hvis dere gjør det, unngår dere at alle styremedlemmer må signere på hver enkelt bankavtale – som for eksempel opprette konto, kort, Vipps eller lignende.

Forskjell på prokura og signatur
Signatur gir en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av foreningen. Signatur gir for eksempel rett til å ta opp lån, kjøpe eller selge fast eiendom på vegne av foreningen. Hvis ikke annet er bestemt i vedtektene, er det foreningens styre som har signatur i fellesskap.

Prokura er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av foreningen i det meste som angår driften. Prokura kan ikke brukes til å behefte eller selge foreningens faste eiendom.

 

Når det gjelder foreninger og lag, anbefaler vi at det gis signaturrett eller prokura til en eller flere. Da unngår dere at hele styret må signere på enkle avtaler som for eksempel endre hvem som har tilgang til kontoen.

Tilgang på kontoen i banken

Kasserer-oppgaven er ikke alltid den mest attraktive, men allikevel en viktig jobb.

For å få tilgang til kontoen må du enten være registrert som disponent eller få en bruker på NettBedrifts-avtalen til foreningen. Det avhenger om foreningen har NettBedrift. Hvis dere ønsker det, kan det bestilles her etter kundeforholdet er etablert. Hvis dere har NettBedrift, kan administrator legge til brukere selv.

Det er ikke nødvendig å være styremedlem for å ha tilgang til kontoen.

Alle som skal disponere kontoen må være registrert som kunde i banken.

 

Til toppen