Gå til sideinnhold
Hjem / Forsikre / Liv og helse / Kritisk sykdom
Diverse-til-nye-nettsider-16

Kritisk sykdom

Blir du alvorlig syk er økonomien det siste du skal måtte bekymre deg for. Med forsikringen kritisk sykdom slipper du det.

Rask utbetaling

Hvis du blir kritisk syk er økonomien det siste du skal bekymre deg for.

Gjelder over hele verden

Vår forsikring dekker deg uansett hvor i verden du bor.

Mest fornøyde kunder

År etter år viser undersøkelser at vi har svært fornøyde kunder.

Dette dekker vår forsikring for kritisk sykdom

Forsikringen kritisk sykdom gir deg engangsutbetaling for diagnosene i tabellen under.

Det er viktig å vite at forsikringsbransjen ikke dekker mindre alvorlige kreftdiagnoser.

Torbjørn Jacobsen Aarhus

Snakk med oss om forsikring

Skript fra frende

Spørsmål og svar om forsikring

Hvilken forsikring er kritisk sykdom?

Kritisk sykdom gir utbetaling hvis du får en av diagnosene som forsikringen dekker. Dette er alvorlige sykdommer/hendelser. Forsikringen gir rask utbetaling. Summen betales ut hvis operasjon er gjennomført eller den som er forsikret er oppført på venteliste, og du er i live 30 dager etter at diagnosen er stilt. 

Hva er forskjellen på forsikring for kritisk sykdom og uføreforsikring?

Kritisk sykdom kan sees på som en «førstehjelpsforsikring», og er ment å sikre deg i en periode hvor du opplever økonomiske belastninger. Den kommer raskt til utbetaling hvis du har fått stilt en diagnose som dekkes av forsikringen (30 dager).

En uføreforsikring skal dekke et inntektsbortfall hvis du blir langvarig syk. Utbetalingen starter etter 12 måneders sammenhengende sykmelding, altså når sykepenger opphører.

Kritisk sykdom blir utbetalt som en engangssum, mens uføreforsikringen blir utbetalt månedlig.

Kritisk sykdom er ingen erstatning for uføreforsikring. Der kritisk sykdom gir en engangsutbetaling på kort sikt, gir en uføreforsikring deg langvarig økonomisk sikkerhet. 

Når blir forsikringen for kritisk sykdom utbetalt?

Kritisk sykdom blir utbetalt 30 dager etter at det er stilt en diagnose som er dekket i forsikringen, forutsatt at du er i live. 

Hvem får utbetaling fra forsikringen kritisk sykdom?

Det er du som mottar utbetalingen. Skulle du falle fra før det er gått 30 dager fra diagnosen er stilt, kommer forsikringen ikke til utbetaling.

Hvorfor bør jeg kjøpe forsikring for kritisk sykdom?

Det er tøft å få en alvorlig diagnose. I en slik periode kan det tenkes at du har behov for økonomisk støtte, og det er det denne forsikringen er ment å dekke. Hvilken støtte som trengs varierer fra person til person og fra diagnose til diagnose.

Eksempler: Forsikringssummen kan gi deg økonomisk mulighet til å få privat behandling fra spesialist i Norge eller i utlandet. Eller at din kjære får råd til å ta permisjon fra jobben for å være hjemme og hjelpe deg i en periode. 

Hvem kan kjøpe forsikringen kritisk sykdom?

Er du mellom 18 og 60 år kan du kjøpe forsikringen kritisk sykdom. 

Hva er minimum og maksimum forsikringssum for forsikringen kritisk sykdom?

Den minste summen du kan forsikre deg for er 100 000 kroner.

Det meste du kan forsikre deg for er 20 G. 

Gi oss tilbakemelding