Gå til sideinnhold
Hjem / Bedrift / Lån og finansiering
kopervik havneområde sett ovenfra

Lån og finansiering

Nær nok til å ha innsikt. Stor nok til å ha oversikt. Snakk med oss om bedriftslån.

Kassekreditt

Kassekreditt er en kreditt knyttet til driftskontoen, og bedriften kan da benytte kontoen sin inntil en avtalt kredittramme

 • Opprettholder likviditet, da regningene kan betales før salgsinntektene kommer inn.
 • Bedriften betaler renter for den delen av kreditten som benyttes, i tillegg til redusert prosentandel i provisjon for tilgjengelig kredittramme.

Bedriftslån

For deg som ønsker en langsiktig og fleksibel finansieringsform

 • Lån for større og mindre investeringer eksempelvis eiendom, maskiner og produksjonsutstyr.

Byggelån

Låneramme som benyttes i byggeprosesser

 • Dekker løpende kostnader i byggeperioden.
 • Ved ferdigstillelse erstattes byggelånet med et nedbetalingslån.
Sigve Blikshavn

Usikker på hvilken type finansiering du trenger? Sammen finner vi løsningen.

Bankgarantier

Forpliktelse fra banken om å betale et avtalt beløp til en tredjepart dersom bankens kunde ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtale

 • Trygghet for kjøper og selger.
 • De vanligste garantitypene er som følger;
  • Kontraktsgaranti
  • Betalingsgaranti
  • Husleiegaranti
  • Løyvegaranti

Leasing

Ved leasing leier bedriften utstyret i stedet for å kjøpe det

 • Enkel og fleksibel finansieringsform.
 • Større handelsfrihet og forutsigbarhet.
 • Vi leaser alle driftsmidler, nye som brukte, som kan skilles ut som en egen enhet og avskrives.
 • Skudenes & Aakra tilbyr leasing gjennom vårt eget selskap Brage Finans.

Leasingkalkulator

Gi oss tilbakemelding