Gå til sideinnhold
Logg inn

Aksjer og fond

Ulike typer fondssparing

Rentefond

Rentefond passer for deg som har kortere sparehorisont (ett til fire år) og vil unngå store svingninger. Risikoen i rentefond er lavere enn sparing i aksjefond og avkastningspotensialet vil derfor være lavere.

Aksjefond

Aksjefond passer for deg som har lang sparehorisont (minst fem år) og er villig til å ta risiko. Du bør altså klare å holde hodet kaldt dersom sparebeløpet i visse perioder blir mindre verdt.

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond passer dersom du vil spare langsiktig og ønsker en tilrettelagt fondspakke. Pakken vil ta hensyn til din risikovilje og vil derfor bestå av både rentefond og aksjefond. Jo høyere aksjefondsandel, jo høyere er forventet avkastning og risiko. Et kombinasjonsfond må minst ha 80% aksjefondsandel for å plasseres i en aksjesparekonto.

Til toppen