Gå til sideinnhold
Logg inn
Publisert:

"Wikre hadde en sans for arkitektoniske kvaliteter som er meget sjelden å møte utenom fagfolkenes krets. Han så verdiene der de færreste hadde oppdaget dem, og han evnet på en merkelig selvfølgelig måte å vekke og begeistre andre for sin bys estetiske kvaliteter"

Gamle Skudeneshavn består av rundt 130 eldre trehus. Foreningen gamle Skudeneshavn (FGS), har siden oppstart i 1968 drevet opplysningsvirksomhet, motivering og praktisk arbeid som har bidratt sterkt til at byen er så godt bevart. Gamle Skudeneshavn fremstår i dag som et kulturmiljø med høy nasjonal, antikvarisk verdi. Faktisk var det også FGS som selv fremmet forslaget om regulering til bevaring i 1976!

Foreningens styre består av huseiere, samt en representant fra Fortidsminneforeningen. Alle huseiere i Gamle Skudeneshavn blir automatisk medlem i FGS og blir ønsket velkommen med blant annet en informasjonsperm om bevaringsarbeid, brannsikring mm. FGS er uttalepart i alle byggesaker, og er opptatt av å etterleve de detaljerte reguleringsbestemmelsene. Foreningen har også ansvaret for en (svært beskjeden) støtteordning til restaureringsarbeider i bydelen. I tillegg er de opptatt av å bevare et godt bomiljø og arrangerer blant annet byfest.

Foreningen eier tre bygninger i byen. Et tidligere bolighus/bakeri som er i bruk som kafè og overnatting, samt to store sjøhus. I sjøhusene har FGS et eget antikvarisk verksted med maskiner, verktøy og en liten materialbank som alle beboere og lokale håndverkere har tilgang til. I foreningen finnes også ressurser som kan bistå i restaureringsarbeid og lære opp andre i f.eks. vindusrestaurering.

I kontakt med kommuneantikvar, Ane Steingildra Alvestad, sier hun at FGS har en stor del av æren for at kulturmiljøet Skudeneshavn er et av Norges best bevarte trehusmiljø og en nasjonal kulturskatt! Arbeidet til FGS viser at eieren av et kulturminne er den viktigste faktoren for å lykkes med godt bevaringsarbeid!

 

Til toppen