Gå til sideinnhold
Hjem / Spare / Spare i aksjer og fond / Fondssparing
surfer på Åkrasanden sett ovenfra

Fondssparing

Du kan handle med aksjer og fond gjennom vår samarbeidspartner Norne Securities. Og du gjør det rett fra nettbanken.

Ulike typer fondssparing

Rentefond

Rentefond passer for deg som har kortere sparehorisont (ett til fire år) og vil unngå store svingninger. Risikoen i rentefond er lavere enn sparing i aksjefond og avkastningspotensialet vil derfor være lavere.

Aksjefond

Aksjefond passer for deg som har lang sparehorisont (minst fem år) og er villig til å ta risiko. Du bør altså klare å holde hodet kaldt dersom sparebeløpet i visse perioder blir mindre verdt.

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond passer dersom du vil spare langsiktig og ønsker en tilrettelagt fondspakke. Pakken vil ta hensyn til din risikovilje og vil derfor bestå av både rentefond og aksjefond. Jo høyere aksjefondsandel, jo høyere er forventet avkastning og risiko. Et kombinasjonsfond må minst ha 80% aksjefondsandel for å plasseres i en aksjesparekonto.

Prøv spareroboten og kom i gang:

Sparekalkulator

Hein Mangor Hemnes

Noe du lurer på, eller trenger hjelp med angående fondssparing?

Tidshorisont

Passer best for langsiktig sparing, minst fem år.

Nettbank

Få tilgang til aksjehandelsløsningen direkte i nettbank- og mobilbanken.

Historikk

Sparing i aksjefond har historisk vist seg å gi bedre avkastning enn sparing på bankkonto.

Spørsmål og svar om fondssparing

Hva er et aksjefond?

Et aksjefond er et verdipapirfond som skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i minst 16 ulike aksjeselskaper, men normalt er antall enkeltselskaper høyere. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap og et aksjefond kan kjøpe og selge aksjer basert på egne vurderinger. Ved å eie flere ulike selskaper oppnår fondet god risikospredning.

Er pengene jeg sparer i fond tilgjengelige?

Det er enkelt å sette penger inn i fond, og det er like enkelt å ta dem ut. Fleksibiliteten er stor. Midlene du plasserer direkte i fond er ikke bundet, og du kan tilføre og ta penger ut av fondet etter eget ønske.

Hvis jeg selger mine fondsandeler, når får jeg pengene på konto?

Pengene vil være på din konto innen 7 – 8 virkedager.

Kan jeg ha kontanter på aksjesparekontoen?

Etter åpning av aksjesparekonto kan du sette inn kontanter. Disse kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer eller i aksjefond, og ved salg vil gevinst og tap belastes kontoen direkte uten at du skattlegges. Kontantinnskudd på konto som ikke investeres vil ikke bli rentebærende.

Ønsker du å gjøre innskudd på din ASK-konto gjør du dette ved å overføre ønsket beløp til Norne sin konto 3624.27.98605 og merke innskuddet med «Avtalenummer xxxxx innskudd ASK»

Hvor mye skatt utløses ved gevinst?

Reglene for beskatning av andeler i verdipapirfond finner du her hos Skatteetaten: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/om/beskatning-av-andeler-i-verdipapirfond/

Gi oss tilbakemelding