Gå til sideinnhold
Hjem / Nyheter / Vårstemning i aksjemarkedene
Illustrasjon av utvikling i form av røde og grønne grafer

Vårstemning i aksjemarkedene

Hittil i år har Oslo Børs steget 10,2 %, mens den globale indeksen har økt med 13,7 % omregnet til NOK.

I mai opplevde aksjemarkedene en solid oppgang. Oslo Børs steg med hele 5 %, og den amerikanske S&P-indeksen og europeiske børser økte også med rundt 5 %. Den norske kronen styrket seg mellom 3 og 5 prosent mot dollar og euro i mai etter fire måneder på rad med svekkelse. En sterkere norsk kronekurs kan derfor nøytraliserte gevinsten for nordmenn med usikret global eksponering.

Sterk økonomi og muligheter for rentekutt

Årsaken til det positive børsklimaet er at både norsk og internasjonal økonomi har vist seg overraskende sterke, til tross for strenge pengepolitiske tiltak. Inflasjonen har gått ned, og det er muligheter for rentekutt i nær fremtid. Sverige har allerede kuttet renten, og den europeiske sentralbanken kan følge etter i juni. Norge og USA avventer på grunn av en robust økonomi.

Sentralbankenes støtte og demografiske effekter

Sentralbankene har også bidratt med likviditet, noe som har støttet aksjemarkedene. Selv om likviditetsstrømmene kan avta, er det viktig å huske på den positive støtten dette har gitt markedene så langt. Eldrebølgen påvirker økonomien, ettersom eldre har mer oppsparte midler og aksjer, mens yngre generasjoner har mer gjeld. Dette betyr at pengepolitikken kan ha ulike effekter på forskjellige aldersgrupper. Politisk prioritering kan også påvirke økonomien og markedene fremover, men med kloke beslutninger kan vi navigere disse utfordringene på en god måte.

Av Petter Slyngstadli, Analysesjef Norne Securities

Gi oss tilbakemelding