Gå til sideinnhold
Hjem / Nyheter / Pressemelding: Skudenes & Aakra Sparebank – Årsregnskap 2021
Bankbygg hovedkontor Åkrehamn

Pressemelding: Skudenes & Aakra Sparebank – Årsregnskap 2021

God vekst for Skudenes & Aakra Sparebank i 2021.

Årsresultatet for banken ble 100,1 millioner kroner i 2021. Tilsvarende resultat for 2020 var 98,7 millioner kroner. Banken fikk en utlånsvekst på 6,1 prosent og en innskuddsvekst på 9,7 prosent i 2021. Bankens samlede forretningskapital var ved utgangen av 2021 på 13,0 milliarder kroner, en økning på 5,6 prosent eller cirka 700 millioner kroner i løpet av året.

Et av våre særpreg er at vi er enkle å komme i kontakt med, noe både privatpersoner og bedrifter setter pris på. Det er derfor gledelig å se at banken fikk en god vekst på både privatmarkedet og bedriftsmarkedet i 2021.

Bankmarkedet er preget av sterk konkurranse, og bankens rentemarginer ble noe redusert i 2021. Netto renteinntekter som andel av bankens forvaltningskapital ble 1,57 prosent, mot 1,67 prosent året før. En god kostnadseffektivitet i driften er dermed viktig, og driftskostnadene i forhold til driftsinntektene ble 42,6 prosent i 2021 mot 43,5 prosent for året før.

Avkastningen på egenkapitalen ble 8,3 prosent i 2021. Tilsvarende tall for 2020 var 9,1 prosent. Banken har en god soliditet med en ren kjernekapital på 19,2%, en økning fra 18,8% i 2020.

Styret innstiller overfor bankens generalforsamling at det utbetales et utbytte på 7,00 kroner per egenkapitalbevis.

Skudenes & Aakra Sparebank er medeier i ulike selskaper som eksempelvis Frende Forsikring, Brage Finans, Norne Securities og Eiendomsmegler A. Inntekter og utbytter fra disse selskapene er en viktig del av bankens inntjening.

Å bidra til vekst, utvikling og trivsel i lokalsamfunnet er en viktig del av bankens identitet og samfunnsansvar. Styret innstiller på at det avsettes 5 millioner kroner av overskuddet til bankens gavefond.

Generalforsamlingen behandler årsrapporten for 2021 den 9. mars 2022.

Alf Inge Flokketvedt

Kontaktperson:

Adm. banksjef

Alf Inge Flokketvedt

Tlf. 52 84 52 11 / 911 90978

Gi oss tilbakemelding