Gå til sideinnhold
Hjem / Forsikre / Liv og helse / Barneforsikring
Diverse-til-nye-nettsider-18

Barneforsikring

Forsikre fremtiden til det kjæreste du har. Frende sin barneforsikring er kåret blant Norges beste ti år på rad. 

Dette dekker vår barneforsikring

Barne- og ungdomsforsikringen vår gjelder fra barnet ditt er tre måneder og ut året det fyller 26 år. To av dekningene fortsetter automatisk som voksenforsikring fra året den forsikrede fyller 27 år. 

Forklaringene i tabellen under viser summene forsikringen dekker, regnet ut fra grunnbeløpet i folketrygden (G). Denne summen oppjusteres 1. januar hvert år. 

I test-toppen i ti år

Vår barne- og ungdomsforsikring er blant Norges beste flere år på rad.

Lav pris, god dekning

Dekker medisinsk invaliditet ved sykdom og andre alvorlige diagnoser.

Gratis legehjelp til hele familien

Ta kontakt med lege på mobilen hvis barnet eller noen andre i familien trenger hjelp.

Reidun Nordberg

Snakk med oss om forsikring

Spørsmål og svar om forsikring

Hvorfor bør jeg kjøpe barneforsikring?

En barneforsikring skal sikre barnet og familien økonomisk hvis det skjer noe som gjør at foreldrene må være mye borte fra jobb, at boligen må bygges om eller for å sikre barnets økonomiske fremtid.

Kort fortalt skal en barneforsikring dekke to ting: økonomisk hjelp til familien på kort sikt, og økonomisk støtte til barnet på lang sikt. Utbetalingen fra NAV vil i mange tilfeller ikke være nok. Som ung ufør er minste årlige ytelse fra NAV 281 929 kroner (tilsvarende 2,91 G). Har barnet en forsikring som gir 100 000 ekstra i året er det ingen tvil om at dette er penger som kommer godt med.

Barneforsikringen sikrer barnet ditt økonomisk, og kommer i tillegg til det som blir utbetalt fra det offentlige. Det er selvsagt viktig å velge riktig barneforsikring, og med det menes en barneforsikring som også dekker arbeidsuførhet. Å forsikre inntekten allerede som barn kan virke underlig, men dette kan bety all verdens forskjell for barnet i voksen alder. Det kan sikre at barnet ditt ikke blir minstepensjonist om han eller hun skulle bli arbeidsufør før fylte 26 år. Frendes barneforsikring opphører ved utgangen av det året man har fylt 26 år, men uførerenten videreføres automatisk fra 1. januar det året kunden fyller 27 år. 

Hva er viktig å tenke på når jeg skal velge barneforsikring?

Det viktigste å sjekke ved valg av barneforsikring er om forsikringen dekker barnet for fremtidig inntektsbortfall. Dette sjekker du ved å se om forsikringen har en dekning som kalles uførerente eller uførepensjon. Denne dekningen kan gi en månedlig utbetaling helt frem til opphørsalder som er 67 år.

Når bør jeg kjøpe barneforsikring?

Du bør kjøpe barneforsikring så tidlig som mulig. I Frende må barnet være tre måneder for å kunne søke om forsikring. For å få hjelp av forsikringen er det et krav at sykdommen eller skaden oppstår etter forsikringen begynte å gjelde – derfor er det viktig å få forsikringen på plass så tidlig som mulig.

Når du vil kjøpe en livsforsikring, som barneforsikringen er, er det helsen på søketidspunktet som legges til grunn for helsevurderingen. Det er derfor viktig å kjøpe forsikringen når man er frisk.

Hvorfor kjøpe barneforsikring i Frende?

I Frende får du en av markedets beste barneforsikringer, noe vi har vært kåret til mange år på rad. En av årsakene til dette er at vi har en veldig god uføreforsikring for barna som er forsikret hos oss. Barneforsikringen avsluttes ved utgangen av året ungdommen fyller 26 år, men vi sikrer barnet med automatisk overgang til voksenforsikring. Slik at det ikke må søkes om forsikring på nytt.

I tillegg til dette har vi medisinsk invaliditetsdekning ved både sykdom og ulykke, noe en del av våre konkurrenter ikke har med. Faktisk har noen forsikringsselskaper kun dekning for medisinsk invaliditet etter ulykke, men vi mener begge er viktige. Tall fra Finans Norge viser at nesten 50 prosent av all utbetaling kommer under dekningen medisinsk invaliditet sykdom.

Vi mener at dette i tillegg til uføredekningen er de viktigste dekningene i en barneforsikring.

Andre dekninger under barneforsikring er: Engangsbidrag til ombygging av bolig, utvalgte sykdommer, dagpenger for sykehusopphold og dødsfallsdekning. 

Når opphører barneforsikringen?

I Frende er barnet forsikret til utgangen av kalenderåret det fyller 26 år. I Frende har vi også automatisk overgang til voksenforsikring. Da videreføres uføreforsikringen og dødsfallsforsikringen uten at du trenger å levere nye helseopplysninger. Dette er en stor fordel for deg. Det sikrer at du har forsikringen selv om helsen er blitt forverret, og det er ikke alle som har anledning til å kjøpe denne typen uføreforsikring som voksen. I en vanlig uføreforsikring som voksen finnes regler om krav til arbeid og utdannelse, samt helse og inntekt. Disse reglene gjelder ikke ved denne automatiske overgangen. Fortsetter du eller barnet ditt selv å betale forsikringen, vil den altså være gyldig til fylte 67 år.

Når kan jeg kjøpe barne- og ungdomsforsikring?

Du kan kjøpe barne- og ungdomsforsikring når barnet er mellom tre måneder og 16 år. 

Kan andre familiemedlemmer som besteforeldre, tanter eller onkler kjøpe barneforsikring?

Nei, det er kun foreldre eller verge som kan kjøpe barne- og ungdomsforsikring. 

Gi oss tilbakemelding