Gå til sideinnhold

Nettbedrift

Med NettBedrift kan bedriften betale sine regninger, utveksle filer og få tilgang til rapporter.

Bestill NettBedrift

Kontaktinformasjon administrator

Alle nettbedriftsavtaler må ha en administrator som har ansvar for roller og rettigheter. Hvis det er behov for at flere skal ha tilgang til nettbedriften, kan administrator legge til flere brukere.

Enkel integrasjon

Kan integreres med de fleste regnskapsprogram

Betalingstjenester

Kompatibelt med OCR, Avtalegiro, Autogiro, Cremul og bankavstemming

Rask tilgang til informasjon

Hent detaljert informasjon om betalinger og mottakere

Skal jeg ha NettBedrift?


Hvis du bare skal utføre vanlige betalinger, sjekke transaksjoner og saldo – er det ikke nødvendig med NettBedrift. Da er det enkleste for deg å ha tilgang via din private nettbank.

NettBedrift er en nettbank som er laget for dere med utvidet behov. Der kan flere brukere ha tilgang til kontoene og tjenester. Denne kan bl.a integreres med regnskapssystemer, lage bankavstemmingsfiler og lønnslister, samt sende og motta filer. I en NettBedrift må det være minst én administrator, men det kan være flere brukere.
Grunnet kompleksitet og utvidede tjenester er NettBedrift en priset tjeneste. Se gjeldende priser i prislisten.

Nettbedrift kan brukes av både lag, foreninger og bedrifter.

Gi oss tilbakemelding