Gå til sideinnhold
Hjem / Aktuelt / Månedskommentar november
aksjemarked analyse

Månedskommentar november

Den gode stemningen i aksjemarkedet fortsatte i november, og Oslo Børs var opp nye 4 %. Vi har ikke fått det kraftige fallet i inntjeningstallene som mange fryktet inn i høstmørket, og makrotallene er bedre, heller enn verre.

Av: Petter Slyngstadli, Analysesjef Norne Securities

Inflasjonen og renteøkningen bekymrer fortsatt, men her ser vi også bedring: I USA ble inflasjonen i oktober (tallene kom rundt 10. november) markert lavere enn ventet, og årsveksten kom ned, både totalt og eks. mat og energi. I Norge gikk vi dessverre motsatt vei, prisveksten ble høyere enn ventet: Inflasjonen satte en ny rekord, prisene har steget med 7,5% det siste året, og kjerneprisene har vokst med 5,9%. Dette er skyhøyt over Norges Banks målsetning, likevel ser vi ikke at renteforventningene i Norge løper «løpsk». Fortsatt ventes rentetoppen å bli på rundt 3%, og den bør nås i løpet av 3-6 måneder.

Strøm & energipriser, renteoppgang i USA og Covid- situasjonen i Kina

I USA ventes det at FED vil sette opp renten til ca. 5% i løpet av et lite halvår. I dag er rentebåndet fra 3,75-4%. Men FED-sjef Jerome Powell signaliserer at renteøkningene fremover blir mindre, 50 basispunkt mot 75 basispunkt de siste tre gangene. Vi ser også at de lange rentene har kommet betydelig ned etter inflasjonsoverraskelsen, noe som også signaliserer svekket tro på svært høye korte renter.

Strøm- og energiprisene er naturligvis en joker for prisveksten her hjemme. Det mest gledelige som har hendt i høst er vel at både norske vannmagasin og europeisk gasslager har blitt betydelig fullere enn vi fryktet. Det betyr at vi er bedre rustet for vinteren, men vi ser likevel at strømprisene her hjemme, og naturgassprisene i Europa har respondert på kaldere vær. I Norge har vi igjen svært høye strømpriser, også til dels i Midt-Norge og Nord-Norge. Covid-situasjonen i Kina har dessverre utviklet seg til det verre, og Kina har faktisk aldri opplevd det smittetrykket vi så forrige uke. Kineserne er nå lei av den veldig strenge 0-toleransepolitikken og tar til gatene for å demonstrere. Det kommer også oppmykninger i restriksjonene, men Kina trenger nok flere og bedre vaksiner for å kunne åpne opp slik som vi har gjort, til tross for en del smitte også her hjemme. Likevel er det i Kina man venter en betydelig høyere vekst i 2023 enn i 2022, nesten 5% mot ca. 3% i år.

BNP-veksten i Norge i 3. kvartal var bedre enn ventet, og eksportinntektene – selv om de er ned fra august – er fortsatt veldig høye. Norge går med historisk høye overskudd, og oljefondet – til tross for betydelige tap hittil i år – er på «all time high! Samtidig er det mange husholdninger som sliter med høye strømpriser, høye matvarepriser og renteøkninger. Statsbudsjettet ble noe mer stimulerende, med blant annet en ekstra «fattigdomspakke». 

Arbeidsmarkedet er fortsatt svært stramt

…men dette er positivt for norske husholdninger, som kan vente seg kraftig lønnsvekst også neste år. Samtidig er det nok en hovedbekymring for sentralbankene, som gjerne vil ha ned både pris- og lønnsveksten. Fredag 2. desember kom sysselsettingstallene i USA, som viste at den amerikanske økonomien skapte 263 000 arbeidsplasser mot 200k ventet, og at arbeidsledigheten holder seg lav, mens lønnsveksten øker.

Gi oss tilbakemelding