Gå til sideinnhold
Logg inn
Publisert:

Skudenes & Aakra Sparebank oppnådde et regnskapsmessig resultat på 98,7 millioner kroner i 2020 mot 89,3 millioner kroner i 2019. Hovedforklaringen til økningen i resultatet kan tilskrives endring i bankens regnskapsprinsipper i 2020. Ved at regnskapsstandarden IFRS er innført, vil blant annet verdiutviklingen i produktselskaper synliggjøres løpende i bankens regnskap. Den positive verdiutviklingen i produktselskapene i 2020 bidro med cirka 20 millioner kroner til bankens resultat. Reelt ble dermed lønnsomheten i banken noe svekket i 2020 i forhold til 2019.

Innskuddsveksten for 2020 ble 6,7 prosent mot 6,6 prosent i 2019. Bankens samlede utlånsvekst ble 5,0 prosent i 2020 mot tilsvarende 7,3 prosent for fjoråret. Bankens tap ble 9,9 millioner kroner i 2020 mot 8,7 millioner kroner i 2019.

Bankens samlede forretningskapital var ved utgangen av 2020 på 12,3 milliarder kroner, en økning på 7,7 prosent eller cirka 900 millioner kroner i løpet av året.

Styret innstiller overfor generalforsamlingen at 3,5 millioner kroner av overskuddet avsettes til bankens lokale gavefond. Styret innstiller videre at det utbetales 7,00 kr per egenkapitalbevis til egenkapitalbeviseierne. Resten av overskuddet tillegges egenkapitalen og danner grunnlag for videre vekst og utvikling av banken.

Bankens ledelse og styre har gjennom 2020 utarbeidet ny strategi for samfunnsansvar og bærekraft. Det å være en bidragsyter for vekst og utvikling i lokalmiljøet har vært et viktig mål for banken gjennom alle sine snart 150 år. Utarbeidet strategi skal gjøre dette enda tydeligere i årene fremover.

Regnskapet for 2020 ble godkjent av bankens styre 1. mars og børsmeldt 2. mars. Det vil bli endelig behandling av regnskapet i bankens generalforsamling 10. mars. Bankens årsrapport for 2020 er tilgjengelig på bankens nettsider.

 

Kontaktperson

Alf Inge Flokketvedt
Til toppen