Gå til sideinnhold
Logg inn
Publisert:

Har du ikke BankID eller er under 18 år må du tegne på manuell tegningsblankett som ligger i materiellet like nedenfor. Merk at du også må fylle ut skjema for legitimasjonskontroll dersom du ikke er kunde i Skudenes & Aakra Sparebank eller hos Norne Securities.

Ferdig utfylte tegningsblankett på papir kan du levere på en av disse måtene:

  • Til et av bankens seks avdelingskontor (postforsendelse er også mulig)
  • Scannet blankett til banken
  • Scannet blankett til Norne Securities

Materiell i forbindelse med tegning

Spørsmål og svar om emisjon og tegning

Merk: Tegningsretter som verken er benyttet til å tegne nye egenkapitalbevis i Banken, eller er solgt innen utløpet av tegningsperioden – vil være uten verdi og bortfalle uten kompensasjon til eieren.

Informasjon om garantert fortrinnsrettsemisjon

Norne Securities AS er tilrettelegger av en garantert fortrinnsrettsemisjon på NOK 52,5 millioner i Skudenes & Aakra Sparebank. Banken utsteder 500 000 egenkapitalbevis til kurs NOK 105. Emisjonen er på forhånd garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående av de største egenkapitalbeviseierne i banken, og andre lokale og nasjonale investorer.

Tidsplan for emisjonen (med forbehold om endringer):

  • Første dag i tegningsperioden 9. april 2018 kl. 09:00
  • Siste dag i tegningsperioden 27. april 2018 kl. 15:00
  • Tildeling og utsendelse av tildelingsbrev Omkring 3. mai 2018
  • Innbetaling ved automatisk belastning av konto Omkring 7. mai 2018
  • Registrering av ny eierandelskapital i Foretaksregisteret Omkring 16. mai 2018
  • Utstedelse av egenkapitalbevis Omkring 16. mai 2018
  • Levering av egenkapitalbevis Omkring 16. mai 2018

Informasjon omsetning av tegningsretter:

Dersom du ønsker å kjøpe eller selge tegningsretter bes du ta kontakt med Norne Securities ved Ulf Leinebø på telefon 24 04 66 65 eller e-post. Personer som ønsker å omsette tegningsretter må opprette aksjehandelsavtale med Norne Securities via Skudenes & Aakra Sparebank. Dette kan gjøres via nettbanken til Skudenes & Aakra Sparebank, via Norne Securities eller via bankrådgiver i Skudenes & Aakra Sparebank.

Hensiktsmessighetstest

Tilretteleggeren skal i henhold til verdipapirhandelloven søke å innhente opplysninger om tegneres kunnskap og erfaring med det aktuelle investeringsområdet. Undersøkelsen skal sette Tilretteleggeren i stand til å vurdere om investeringen i Egenkapitalbevis er hensiktsmessig for tegneren. I situasjoner der Tilretteleggeren finner at investeringen ikke er hensiktsmessig for tegneren, vil tegneren bli informert om dette. Videre må tegneren, alene eller i samarbeid med eventuelle finansielle rådgivere, vurdere om det er ønskelig å gå videre med investeringen på tross av opplysningene som foreligger fra Tilretteleggeren. Hensiktsmessighetstesten gjennomføres på hjemmesidene til Tilretteleggeren, eller på den manuelle tegningsblanketten.

Dersom tegneren ikke gir de opplysninger som Tilrettelegger plikter å innhente, eller gir ufullstendige opplysninger, advarer Tilretteleggeren med dette om at det vil være umulig for Tilretteleggeren å vurdere om det er hensiktsmessig for tegner å delta i Emisjonen.

Legitimasjonskontroll

Emisjonen er underlagt hvitvaskingsloven av 6. mars 2009 nr. 11 og hvitvaskingsforskriften av 13. mars 2009 nr. 302. Tegnere som ikke er eksisterende kunder av Banken eller Tilrettelegger må fylle ut eget skjema som ligger i menyen, for legitimasjonskontroll og sende dette på e-post.

Informasjon elektronisk tegning

Privat personer har anledning til å tegne egenkapitalbevis via online tegningslink. Tegningen må gjennomføres før 27. april 2018 kl. 15:00.

Informasjon tegning med manuell tegningsblankett

Egenkapitalbevisene kan også tegnes på en tegningsblankett. Korrekt utfylte tegningsblanketter må være mottatt av Tilretteleggeren eller Banken senest kl. 15.00 norsk tid den 27. april 2018 på følgende e-post eller adresser:

Skudenes & Aakra Sparebank

att: Håvard Fidjeland

Åkravegen 1

4270 Åkrehamn

Telefon: 52 84 52 00

E-post

Norne Securities AS

Postboks 7801

5020 Bergen

Telefon: 55 55 91 30

E-post

Til toppen